14e Anet gebruikersdag - 2016

20 september 2016 - Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Gebouw Meerminne
Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

Ontvangst 9u - 9u30

Inschrijven is verplicht
Uiterlijk tot 12 sept 2016

Deelname is gratis.

Programma (PDF)

Lezingen (9u30 - 12u45)

Anet realisaties back and forward - Jan Corthouts

Slides

We nemen in deze presentatie de Brocade software repository onder het vergrootglas, belichten de voorbije Anet activiteiten en realisaties en kijken vooruit naar wat komen gaat.

De dienstverlening van Anet staat of valt met een goede onderliggende infrastructuur: we lichten beschikbaarheid en performantie toe aan de hand van een aantal cijfers.

Open Access : uitdagingen voor de organisatie van een repository en de aankooppolitiek van wetenschappelijke literatuur - Els Schaerlaekens & Rudi Baccarne

Slides

Sinds enkele jaren zijn onderzoekers vaak verplicht om hun wetenschappelijke artikels gratis voor iedereen toegankelijk te maken. Dit noemen we open access. Een onderzoeker heeft een aantal mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen.

Eén daarvan is het betalen van een auteursbijdrage aan de uitgever die vervolgens het finaal klaargemaakte artikel vrij toegankelijk publiceert in een online tijdschrift. Dit model staat bekend als het gold open access model. Het aantal auteurs dat voor dit model kiest neemt toe. Maar hoe zit het dan met abonnementen? Moeten universiteiten nog abonnementskosten betalen voor tijdschriften waarvan de inhoud geheel of gedeeltelijk gratis toegankelijk is en waarvoor de auteurs al een bijdrage hebben betaald. Passeert de uitgever dan geen 2 maal langs de kassa of wordt het aantal auteursbijdragen in rekening gebracht bij het bepalen van een abonnementsprijs?

Daarnaast zijn er nog alternatieve modellen om open access te publiceren. Zo is het green open access model nog steeds de voorkeursstrategie in Vlaanderen. In dit model betaalt de auteur geen kost aan de uitgever, maar zet hij een manuscript van zijn artikel online.

In een eerste deel van deze bijdrage schetsen Els en Rudi de stand van zaken m.b.t. open access en bieden ze een antwoord op volgende vragen: door wie en waarom worden onderzoekers verplicht hun werk gratis te verspreiden, welke mogelijkheden zijn er om aan de verplichting te voldoen en welke trend valt er nationaal en internationaal waar te nemen?

In een tweede deel tonen ze of en hoe de toename van gold open access publicaties aan een instelling een invloed kan hebben op de aankooppolitiek van tijdschriftabonnementen voor een universiteit.

De Anet server infrastructuur, bijgekruid met SALT - Luc Bastiaenssen

Slides

Configuration management is 'hot' vandaag de dag, zeker in de Opensource Community waar de groei van de markt zich afspeelt. Met 'Cloud Computing' is er ook veel meer vraag naar (linux) servers en deze moeten allemaal beheerd worden.

Configuration Management (CM) is een verzamelnaam voor software tools waarmee grote hoeveelheden computers/servers beheerd kunnen worden. Luc Bastiaennen is al enige tijd aan de slag met SALT om een CM op te zetten voor onze Brocade servers, waarbij een nieuwe installatie snel kan gerealiseerd worden door de server de beschrijvende installatie-procedures te laten uitvoeren.

IPIS, nieuwe Anet partner - Filip Reyniers

Anet is verheugd IPIS als nieuwe partner te mogen verwelkomen. International Peace Information Service of Internationale Vredesinformatiedienst (IPIS vzw) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat informatie, analyse, en capaciteitsversterking op maat voorziet ter ondersteuning van actoren die een visie van vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten willen realiseren.

In 2007 werd de bibliotheek van IPIS gereorganiseerd. Een aanzienlijk deel van de toenmalige collectie werd overgebracht naar het Vlaams Vredesinstituut. De huidige collectie is geclusterd rond de vier lopende onderzoeksthema’s: wapenhandel/veiligheid, exploitatie van natuurlijke rijkdommen, bedrijfsleven en mensenrechten, en gewapend conflict, met een geografische focus op Sub - Sahara Afrika.

http://ipisresearch.be/

Zoekstrategie├źn en extravaganza in Agrippa - Johan Vanhecke

Tekst (incl links)

Johan Vanhecke schetst de spectaculaire metamorfose die de Agrippadatabank de laatste zes jaar onderging door de toevoeging van een archievendatabank via een ingenieuze conversie. Hij toont hoe het onderling linken van de archieven tot verbeterde inzichten leidt, en hoe ook linken met relevante databanken buiten het systeem interessante perspectieven biedt. Daarnaast zorgt het digitaal platform ervoor dat de gebruiker het materiaal thuis op zijn scherm kan raadplegen. En met een beetje creativiteit zijn zelfs waardevolle digitale teksteditieprojecten mogelijk.

Collect ... and show: (bibliotheek)collecties beschrijven en presenteren - Jef Tegenbos

Slides

Met Cometa (2011)  kwam er in Vlaanderen een model beschikbaar, als basis voor kwaliteitsvolle en uitwisselbare beschrijvingen van collecties allerhande. Dat sloot mooi aan bij verzuchtingen die al enige tijd leefden in de (Anet) bibliotheekwereld: om deelcollecties (bv. schenkingen) in hun geheel te kunnen ontsluiten, zelfs al waren de individuele publicaties nog niet (allemaal) catalografisch beschreven.

Anet zette binnen Brocade een toepassing op die nauw aansluit bij zowel Cometa als bij de specifieke wensen van de bibliotheken in het netwerk.

In de presentatie zal Jef het Brocademodel toelichten – zowel het beschrijven als het presenteren van collecties - en geeft hij een stand van zaken.

Workshops (14u - 16u30)

Anet Discovery Service - Jan Corthouts & Nelia Van Briel & Richard Philips

Wat?

In Brocade worden diverse databanken aangeboden: titel-, archief-, object-, en collectiebeschrijvingen, authority records, … Elk van deze databanken komt met zijn eigen zoekomgeving met specifieke indexen en verschillende presentaties. De diverse zoekomgevingen die Anet aanbiedt, hebben hun nut ruimschoots bewezen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook voor verbetering vatbaar. In deze workshop willen we kritisch reflecteren over de online catalogi. Binnen het Anet-team en het Anet-netwerk leven er verschillende ideeën. We willen deze ideeën in deze workshop verzamelen, toelichten en aftoetsen. De workshop is dus een uitgelezen moment om bekommernissen en problemen met elkaar te delen en voorstellen voor de toekomst mee te helpen formuleren.

Voor wie?

Iedereen die sterk begaan is met de ontsluiting van onze collecties voor het publiek en bereid is om op actieve wijze eigen ideeën te delen met collega’s en hierover in discussie te gaan.

Hoe?

Deelnemers worden in kleinere groepen verdeeld en krijgen een aantal gerichte vragen waarover kan worden gediscussieerd. Elke groep rapporteert vervolgens aan de plenaire workshop. Een aantal topics die naar boven komen, worden nadien verder uitgediept.

Kan ik mij op de workshop voorbereiden?

We vragen aan deelnemers om zich voor te bereiden op de workshop en alvast na te denken over antwoorden op vragen zoals

 • Wat voor materiaal verwacht een eindgebruiker in een bibliotheek- of archiefdatabank te vinden?
 • Wat zijn problematische zoekacties?
 • Wat zijn de sterke punten van de huidige zoekomgevingen?
 • Wat zijn de zwakke punten in de huidige zoekomgevingen?
 • Als we de online catalogus zouden heruitvinden wat zijn dan de eerste aspecten die voor verbetering vatbaar zijn?
 • Welke online catalogi van andere bibliotheken in binnen- of buitenland scoren beter en waarom precies? (eventueel met korte demo)
 • ...

Probeer wel het standpunt van een eindgebruiker in te nemen en niet die van een bibliotheekprofessional.

Werken met queries en generieke links - Anke Jacobs & Marc Jeurissen

Een query is een vooraf gedefinieerde zoekvraag die herhaaldelijk kan uitgevoerd worden op een verzameling van indexen. Het resultaat van een query kan naar een lijst worden gestuurd. Om een query opnieuw op te roepen en uit te voeren kan men gebruik maken van een generieke URL waarin de zoekvraag vervat zit.

SDI of Selective Dissimination of Information is de meest gekende toepassing van de query en kan lezers attenderen op nieuw toegevoegde records in de databank.

In deze workshop leren we een query op te stellen en gaan we aan de slag met SDI. De vele mogelijkheden van generieke links in Brocade worden toegelicht. Bijkomend worden ook enkele geheimen van indexen ontrafeld.

De verborgen parels van de Leen - Tom De Mey & Alain Descamps

Bibliotheekmaterialen kunnen op een gecontroleerde manier uitgeleend, verlengd en gereserveerd worden via de leenmodule. Verder automatiseert deze module ook het versturen van rappels en het berekenen van boetes. Dat zijn de basisfuncties van de leenmodule. Maar wist u dat er nog veel andere extra’s voor de leen beschikbaar zijn, die een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de werkprocessen in uw leeszaal?

In deze workshop openen we deze schatkist en laten we u kennismaken met ‘de pareltjes van de leen’.

Komen aan bod:

 • noodsysteem voor de leen
 • het inlezen van eindgebruikers via EID
 • het overnemen van eindgebruikersgegevens uit andere Brocade systemen of externe bronnen (vb A-kaart)
 • weetjes over leentickets en ticketprinters
 • communicatie met de eindgebruiker vanuit de status van een lener
 • de diverse authenticatiemechanismen van de desktop
 • e-mail validatie bij een eindgebruiker
 • werken met kassa’s
 • financiële transacties (overschrijvingen, facturen, online betalen)
 • floating collections
 • het gebruik van transitpassen
 • reserveringen van niet-uitgeleende werken uit open kast
 • koppeling met RFID apparatuur (beveiliging bij leen)