13e Anet gebruikersdag - 2015

3 februari 2015 - Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Gebouw R - R0.14

Volledige Programma (pdf)

Lezingen

Anet nieuwe stijl - Anke Jacobs

Slides

Anet is een netwerk van bibliotheken. Anet is een leverancier van bibliotheek- en archiefsoftware. Anet is een team van enthousiaste ontwikkelaars en projectcoödinatoren. Anet staat ergens voor en dat willen we benadrukken door een eigen huisstijl met bijhorende website en logo. Deze nieuwe website stellen we graag aan jullie voor, samen met de eerste resultaten van ons nieuwe project: het documentatieplatvorm.

Onze collecties zichtbaar in WorldCat - Jan Corthouts

Slides

Door onze records op te laden in WorldCat hopen we de zichtbaarheid te verhogen. In ons netwerk zitten enkele unieke collecties die nu internationaal meer in de kijker komen te staan, niet alleen via het zoekportaal van WorldCat, maar ook via de link "Zoeken in een bibliotheek" in Google Books. En dat is nog maar een begin! Via de technologie van Open Data gaan er nog veel meer deuren open ... Jan Corthouts licht toe wat de mogelijkheden zijn.

Een ware schat aan studiemateriaal. Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard - Dirk Buelens

Slides

Op 1 juli 2014 startte Dirk Buelens, met steun van de Vlaamse overheid, bij het Rubenianum met het eenjarige project "Een ware schat aan studiematerieel". Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard. Het doel van het project is het voor het publiek toegankelijk stellen van het archief en de documentatie van Ludwig Burchard (1886-1960) en de Rubensdocumentatie van het Rubenianum. Daarnaast dient het project om methodieken te ontwikkelen en verspreiden voor het beheren en ontsluiten van kunsthistorische (onderzoeks)archieven, waarmee het Rubenianum beoogt in de toekomst ondersteuning te kunnen bieden aan erfgoedinstellingen met gelijkaardige hybride collecties. De problematiek omtrent het beheer, behoud en ontsluiting van de collectie Burchard, zal de kern vormen van deze presentatie van Dirk Buelens.

Nieuwe aanwinsten KdG op Pinterest - Ivan Derycke

Slides

De bibliotheek Zuid van de Karel de Grote-Hogeschool gaat creatief aan de slag met de mogelijkheden van Brocade en het digitale plakbord Pinterest om haar nieuwe materialen voor te stellen. Ivan Derycke vertelt ons hoe ze dit hebben aangepakt en toont ons het resultaat.

15 jaar Brocade

Slides

Brocade is online sinds januari 2000 en bestaat dit jaar dus 15 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 

Brocade nieuws in een flits

Het Anet team heeft het voorbije jaar niet stil gezeten. Graag stellen we kort en bondig de belangrijkste realisaties aan u voor.
Volgende topics komen aan bod:

  • Zoekomgeving op authority records - Jef Tegenbos - Slides
  • Academische Bibliografie en Institutional Repository - Rudi Baccarne - Slides
  • Financiële transacties - Alain Descamps - Slides
  • Digitaal platform - Tom De Mey - Slides

De Abdij van Tongerlo - Thomas Theyssens

Slides

Anet is verheugd de abdijbibliotheek van Tongerlo als nieuwe partner te mogen verwelkomen. De bibliotheek staat (voorlopig nog alleen) in voor de geestelijke lezing van de bewoners van de abdij en bevat vooral religieuze lectuur. Theologie, filosofie, spiritualiteit, liturgie en kerkgeschiedenis zijn de hoofdgebieden van de verzameling. Naast een omvangrijke moderne collectie, beschikt de abdij nog over een ruime afdeling oude drukken met meer dan 10.000 banden. Het historisch archief van de abdij van Tongerlo beslaat heel de periode van het Ancien Régime, vanaf haar stichting in 1130-1133 tot aan de tijdelijke opheffing van de abdij door het Franse bewind in 1796, en vanaf de heroprichting na de Belgische onafhankelijkheid tot vandaag.

Momenteel worden de plannen van de abdij om een oud gastenverblijf om te bouwen tot een 'erfgoedhuis' waar o.a. de oude drukken en het archief in zullen worden ondergebracht, uitgevoerd. Op deze manier wil ze haar uniek erfgoed in de toekomst beschikbaar kunnen stellen voor externe gebruikers. De Universiteitsbibliotheek van Antwerpen draagt haar steentje bij aan dit ambitieuze plan en stelde Thomas Theyssens aan om een ontsluitingsproject op te zetten rond de collectie oude drukken.

EHC en haar vakbibliotheken - An Renard & Mieke Lietaer

Slides

De Stad Antwerpen telt verschillende, kleinere vakbibliotheken. An Renard en Mieke Lietaer stellen ze kort aan ons voor en vertellen hoe de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een ondersteunende rol op zich neemt om de administratieve processen voor deze vakbibliotheken efficiënter te laten verlopen. Zo zullen onder andere bestellingen voor nieuwe aanwinsten vanuit EHC geplaatst worden. Hierbij maakt EHC gebruik van oude en nieuwe mogelijkheden van Brocade. Het hoe en waarom van dit hele proces is het onderwerp van deze presentatie.

Workshops

Importeren van metadata - Alain Descamps & Jan Corthouts

Lokaal K1.02

Werken met metadata is een boeiende, maar ook zeer complexe materie. Wanneer nieuwe partners toetreden tot het netwerk moeten hun data geconverteerd worden zodat ze kunnen ingepast worden binnen het Anet netwerk. In geval van fusies of naamswijzigingen van instellingen moeten de data aangepast worden. Om Antilope up to date te houden ontvangen we regelmatig data-sets van externe partners die moeten ingepast worden in onze datastructuur.

Wat komt er allemaal kijken bij een conversie? Wat is het principe van vertaaltabellen, checklists en importprofielen? ... In deze workshop gunnen we u graag een blik achter de schermen van deze processen van metadata-manipulatie.

Selecties en Lijstbeheer voor catalografie - Jef Tegenbos & Marc Jeurissen

Lokaal K1.03

Binnen de catalografie module bestaat de mogelijkheid om selecties te maken uit catalografische beschrijvingen. Het resultaat van een selectie wordt weggeschreven in een lijst die via de toepassing lijstbeheer verder kan bewerkt worden.

Deze workshop gaat stap voor stap doorheen het proces van catalografische selecties en toont alle mogelijkheden van lijstbeheer. U gaat zelf aan de slag en er is ook gelegenheid om specifieke vragen uit uw werkomgeving te behandelen.

Voorkennis van de catalografie module is vereist voor deelname aan deze workshop.

Aan de slag met het digitaal platform - Tom De Mey & Luc Bastiaenssen & Richard Philips

Lokaal K2.03

Via een digitaal platform kunnen gedigitaliseerde bestanden, zowel boekmaterialen als ook archiefobjecten, aangeboden worden aan de eindgebruiker, via een zoeksysteem op basis van bibliografische informatie of via een bladermechanisme in de gedigitaliseerde pagina's. Een digitaal platform is tevens ook een toepassing die digitaliseringsoperaties kan stroomlijnen en beheren.
In grote lijnen kunnen volgende chronologische fasen onderscheiden worden in een scanproces:

  • het aanmaken van de afbeeldingen
  • het transport van de afbeeldingen
  • het verwerken van de afbeeldingen
  • het toekennen van meta informatie

De parametrisatie in Brocade van een systeem voor digitalisering ligt niet a priori vast. De manier waarop een instelling het digitaliseringsproces wil zien verlopen, zal bepalen hoe de parametrisatie in Brocade wordt opgezet.

In deze workshop wordt achter de schermen van een digitaal platform gekeken en toegelicht hoe dit systeem voor uw instelling kan opgezet worden. Wie zelf gedigitaliseerd materiaal heeft (handschriften, boek, prenten, ...) om mee aan de slag te gaan, kan ons dat vooraf bezorgen.