17e Anet gebruikersdag - 2023

7 februari 2023 - Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Aula Rector Dhanis - Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen*

9u00 - 9u30     Ontvangst
9u30 - 12u15   Programma vm
12u15 - 13u15 Lunch
13u15 - 16u25 Programma nm

Inschrijven is verplicht​
Deelname is gratis.

*Deze locatie biedt meer dan voldoende ruimte en is dus zeker coronaproof. 

Lezingen 

Voortbouwen op sterke fundamenten - Veronique Rega

In 2022 gingen 3 sleutelfiguren binnen Anet met pensioen: Richard Philips, Marc Jeurissen en Jef Tegenbos. Op deze gebruikersdag willen wij hen even in de bloemetjes te zetten. Ondertussen verwelkomen we ook nieuwe teamleden die klaar staan om met enthousiasme voor te bouwen op de sterke fundamenten van hun voorgangers. Wij stellen hen graag aan jullie voor.Stap per stap vooruit, constant in de weer - Tom De Mey

We hebben er maar liefst 9 releases op zitten sinds de vorige gebruikersdag in maart 2020! Een volledig overzicht van alle vernieuwingen bieden zou ons dan ook te ver leiden. In deze presentatie worden de belangrijkste Anet activiteiten en realisaties van de afgelopen 3 jaar rond hardware, software en dienstverlening belicht.

Full steam ahead: een blik vooruit op 2023 - Bart Moelans & Susanna De Schepper

Ook in 2023 zitten we niet stil. We lichten een tipje van de sluier op over de nieuwe functionaliteiten die we plannen op te leveren dit jaar.

Brocade en de buitenwereld: OAI-PMH en IIIF - Alain Descamps & Tom Deneire

Twee belangrijke puzzelstukken uit de voorbije releases worden hier extra toegelicht. Het eerste is onze OAI-PMH service die vandaag als een volwaardige API op Brocade kan gelden. Het tweede is de implementatie van IIIF in Brocade: een internationale standaard voor het uitwisselen van beeldmateriaal.

Op weg naar een vernieuwde online catalogus - Jan Corthouts

De desktop van Brocade en de daarbinnen aangeboden services (online catalogus, verlengen, persoonlijke gegevens, …) gaan al geruime tijd mee. Brocade desktop en services zijn robuust, betrouwbaar en snel.

De verwachtingen van gebruikers zijn onder invloed van de ontwikkeling van zoekmachines en het mobiele web wel sterk geëvolueerd. Om flexibel te kunnen inspelen op wijzigende en nieuwe behoeften is een herwerking van desktop en services aan de orde. In deze presentatie gaat Jan Corthouts dieper in op het vernieuwingstraject voor de publiekscatalogus. In dit traject worden verschillende pistes bewandeld: optimalisering van bestaande software, identificeren van UX issues,  ontwerp van een nieuwe UI en evaluatie van nieuwe tools die we kunnen inzetten als search engine.

Praktische implementatie van intelligente zoekfuncties voor doelgerichte zoekopdrachten in de academische bibliografie - Pieter Fivez

De huidige evoluties binnen de Artificiële Intelligentie creëren interessante mogelijkheden om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren binnen de academische bibliografie. We presenteren een voorbeeld van een praktische implementatie die de meest relevante artikels zoekt voor specifieke Sustainable Development Goals, en deze zoekfunctie aanbiedt binnen een handige interactieve webomgeving.

Nieuwe Anet partners stellen zich voor

DocAtlas, leer- en kenniscentrum rond taal, welbevinden en burgerschap - Caroline Staelens​​

DocAtlas bestaat momenteel 35 jaar. Opgericht in 1987 als de vzw ‘Provinciale materialenbank leermiddelen Nederlands voor anderstaligen’, na verloop van tijd omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf en geëvolueerd naar het huidige leer- en kenniscentrum rond de thema’s taal, welbevinden en burgerschap met een vestiging in Antwerpen en in Turnhout. DocAtlas heeft een uitgebreide collectie leermiddelen en kleinere collectie achtergrondinformatie. De collectie taal (leren) is het grootst. Onze voornaamste doelgroep is het brede onderwijsveld. DocAtlas organiseert ook allerlei soorten leeractiviteiten zodat gebruikers de collectie beter kunnen leren kennen en inzetten in hun praktijk. We filteren ook het vormingsaanbod van externen rond thema’s die aansluiten bij de collectie. Eind maart 2021 werd docAtlas opgenomen in het Anet netwerk. De toekomst van docAtlas is momenteel onzeker daar de provincie Antwerpen eind december besliste dat de bibliotheekwerking eind 2024 zal worden stopgezet.

Archief Turnhout - Bart Sas & Niels Remijsen

Archief Turnhout bewaart en ontsluit de archieven van het lokale bestuur, naast méér dan 100 lokale persoons-, verenigings- en bedrijfsarchieven. Daarnaast beschikt Archief Turnhout met de bibliotheek en de documentaire collecties van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria (1903) en van het Centrum Jan Smet ook over een uniek documentatiecentrum over de Antwerpse Kempen, inclusief een waardevolle erfgoedbibliotheek (prentenkabinet, oude drukken), en beheert het de grootste publieke collectie naslagwerken over strips in Vlaanderen.

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht. Zij bieden gespecialiseerde zorg aan mensen met een psychiatrische zorgvraag en aan hun omgeving wanneer begeleiding door de eerste lijn (huisarts, gezinszorg, centrum algemeen welzijnswerk…) niet meer volstaat.

Assets reserveren en uitlenen met Brocade - Line Tuymans, Arthur Moers & Maxime Jacobs

In september 2020 stapte de mediatheek van AP campus Meistraat over op het assetsysteem van Brocade voor het reserveren en uitlenen van audiovisueel materiaal. Sindsdien gingen ook verschillende andere diensten bij AP aan de slag met dit systeem, en werd de catalogus uitgebreid met allerhande niet-boekmaterialen, van bordspellen over VR-brillen tot programmeerrobotjes.

We lichten toe voor welke toepassingen AP het assetsysteem gebruikt, hoe we het systeem kunnen inzetten voor de specifieke vereisten van onze opleidingen en hun uiteenlopende materialen, en demonstreren hoe studenten ook zelf op eenvoudige wijze kunnen reserveren wat ze nodig hebben.

Reserveren van werkplekken: Take a Seat @ UAntwerpen - An Marien & Jennifer Van den Avijle

Wie zeker wil zijn van een werkplek in de universiteitsbibliotheken van de Universiteit Antwerpen, kan reserveren via de online reservatietool Take a Seat. Waarom voerden we dit systeem in? Hoe werkt de toepassing en hoe loopt het gebruik ervan? Tijdens deze presentatie gaan we hier verder op in en delen we onze ervaringen.

Winnaars Brocade Quiz

Proficiat aan onze winnaars van de Brocade Quiz 2023! 

Natasja Schouterden van EHC won onze voormiddag sessie en Sandra Schrauwen van UAntwerpen plaatste zich al eerste voor de namiddag sessie. Zij wonnen beiden een unieke trofee (vervaardigd door de collega's van BibLab op UA-Campus Groenenborger) en een Museumpas. 

Proficiat en dank aan alle deelnemers voor het enthousiasme.