15e Anet gebruikersdag - 2018

21 februari 2018 - Havenhuis Antwerpen - Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
Meer info: Bereikbaarheid Havenhuis

Ontvangst 8u45 - 9u15

Inschrijven is verplicht
ENKEL NOG VIA WACHTLIJST
(U wordt gecontacteerd indien er nog plaatsen vrij zouden komen. Instellingen die nog niet vertegenwoordigd zijn krijgen voorrang.)

Deelname is gratis.

Programma (PDF)

Lezingen (9u15 - 13u)

Te gast bij Havenbedrijf Antwerpen - Michel Lory

Slides

Voor onze jubileum editie van de gebruikersdag zijn we te gast in het Havenhuis, de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het Havenhuis moet het dynamische en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen symboliseren. Het gebouw is de werkplek voor 500 medewerkers en een ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap.

Collega Michel Lory, informatiespecialist voor het Havenbedrijf vertelt ons wat meer over het Havenhuis, het Havenbedrijf en haar documentatiecentrum.

Anet realisaties back and forward - Jan Corthouts

Slides

In deze presentatie belichten we de voorbije Anet activiteiten en realisaties en kijken we vooruit naar wat komen gaat.

We gaan iets dieper in op GDPR - General Data Protection Regulation - de nieuwe  Europese privacyverordening die in mei 2018 van kracht wordt en die een impact heeft op alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen.

Valorisatie van de verzameling van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience door collectiebeschrijvingen - Mieke Lietaer

Slides

Het idee van collectiebeschrijvingen in bibliotheken kreeg vorm toen het in kaart brengen van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen enkel mogelijk bleek door het beschrijven van de bewaarcollecties zelf. In synergie met het ontwikkelen van het Cometamodel werd Brocade bereid gevonden om de module collectiebeschrijvingen te ontwikkelen.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maakt hier als eerste gebruik van. Door haar unieke werking is dit instrument geschikt om haar collectie op een nieuwe manier te presenteren, oude schenkers voor het voetlicht te brengen en nieuwe schenkers aan te moedigen, het inzicht in de eigen collectie te verbeteren en de verbanden met collecties in andere instellingen te verduidelijken.

Het gebruik van AAT binnen een netwerk - Karen Andree & Richard Philips

Slides

Karen presenteert de vooruitgang die werd geboekt rond het gebruik van AAT in Anet. Ze snijdt ook het heikele punt aan van de impact op het catalografisch gebeuren en doet meteen een voorstel om hieraan te verhelpen.

Richard gaat op dit onderwerp door en maakt er een technologisch verhaal van: of hoe binnen een onderwerp als de Art & Architecture Thesaurus plots begrippen zoals SQLite, GraphQL en Go opduiken.

Als de tijd het toelaat wordt de AAT aficionado nog getrakteerd op een spoedcursus Artificial Intelligence.

Replicatie - of hoe Anet de beschikbaarheid van Brocade nog verder kan verbeteren - Luc Bastiaenssen

Slides

Anet heeft dit jaar geïnvesteerd in nieuwe hardware voor Brocade. Luc vertelt hoe wij met de inzet van twee nieuwe servers de beschikbaarheid van Brocade nog verder kunnen verhogen.  

Centraal in het verhaal: databank replicatie

Nieuwe Anet partners, RoSa en Hogere Zeevaartschool - Nan Verbeke & Han Jacobs

Wij zijn blij ook deze keer weer nieuwe Anet partners aan u te kunnen voorstellen.

 • RoSa - Nan Verbeke     Slides

  RoSavzw is een kenniscentrum voor gender en feminisme. Door te informeren, documenteren en te sensibiliseren, draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken. Naast een vormingsaanbod en een uitgebreide informatieve website, beschikt RoSa over een bibliotheek die het levenslicht zag aan het einde van de jaren zeventig. De organisatie is immers een typisch product van de tweede feministische golf en ontstond vanuit de nood om alle informatie rond feminisme te verzamelen en professioneel te ontsluiten naar een breed publiek. In het pre-internettijdperk was RoSa dan ook dé place to be voor iedereen die in Vlaanderen informatie zocht over gender en feminisme.

  De voorbije jaren is RoSa vzw mee geëvolueerd met de noden en vragen van de samenleving. Zo is er naast feminisme ook steeds meer focus gekomen op gender en wordt er gewerkt vanuit intersectioneel perspectief. Samen met de nieuwe locatie in hartje Brussel - RoSa verhuisde halverwege 2017 – wordt er sinds kort bovendien een professionele publiekswerking uitgebouwd. Binnen dat kader past ook de overstap naar Anet. Na jarenlang gewerkt te hebben met een verouderde catalogus wil RoSa haar bibliotheek op die manier voor een breder publiek toegankelijk maken en een gebruiksvriendelijk systeem aanbieden. De connectie met andere bibliotheken bedt RoSa’s grassroots-bib bovendien in in een groter geheel en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zicht te krijgen op overlap met andere collecties, maar ook om de uniciteit van de eigen collectie te benadrukken. Zo werkt RoSa sinds 1990 met de gespecialiseerde vrouwenthesaurus die via een specifieke terminologie toelaat alle documenten te ontsluiten rond thema’s als de positie van vrouwen en gender. RoSa kijkt ernaar uit om haar bezoekers vanaf maart 2018 via Anet de bibliotheek te laten doorzoeken.
   
 • Hogere Zeevaartschool Antwerpen - Han Jacobs     Slides

  De Hogere Zeevaartschool (HZS) is net als UAntwerpen, AP Hogeschool en KdG Hogeschool lid van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en is om vele redenen uniek. De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbiedt. De lessen worden daarom zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven. De Hogere Zeevaartschool biedt een opleiding afgestemd op twee carrières. Eerst is er een loopbaan op zee als koopvaardijofficier, waarbij je tot kapitein of hoofdwerktuigkundige kunt opklimmen. Daarna volgt meestal een nautischeconomische of nautisch-technische functie aan de wal.

  Terwijl andere hogescholen enkel gebonden zijn aan wettelijke bepalingen op nationaal niveau, moeten de opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool ook beantwoorden aan de internationale regelgeving en kwaliteitsnormen van de IMO (International Maritime Organisation).

  Het prachtige gebouw van de Hogere Zeevaartschool is een beschermd monument en ligt ten noorden van de Royerssluis in het Antwerpse havengebied.

DAMS en Brocade, een geslaagd huwelijk - Jeroen De Meester & Tom De Mey

Slides

Voor een optimaal beheer van alle mediabestanden van Musea en Erfgoed Antwerpen, werd in 2013 gestart met de ontwikkeling van een DAMS, een Digital Asset Management System. Tijdens de ontwikkeling werd volop ingezet op een krachtige viewer, het open data principe en connectiviteit. Hierdoor is het meer dan alleen een beheerstool. De viewer laat toe om de collecties gemakkelijk op een visuele manier te ontsluiten. Het open data principe zorgt er voor dat al het rechtenvrij materiaal in hoge resolutie gratis downloadbaar is. De connectiviteit tenslotte voegt waardevolle metadata toe uit externe bronsystemen zoals bijvoorbeeld Brocade. Tijdens deze presentatie wordt deze link van dichtbij bekeken, zowel vanuit het standpunt van de gebruiker, als het meer technische aspect ervan.

In de kijker: De archiefcollectie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - Jan Dewilde

Slides

Hogeschoolbibliotheek, erfgoedinstelling, openbare bibliotheek, onderzoeks- en documentatiecentrum, archief, en ook wel een heel klein beetje museum:  de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is het, in meer of mindere mate, allemaal.

De collectie is dan ook hybride, zowel naar inhoud als naar dragers, en, voor een hogeschoolbibliotheek althans, omvangrijk (ca. 650.000 volumes).

Deze presentatie focust op de archieven en de bijzondere collecties en toont hoe ze gebruikt worden om, intern en extern, het onderwijs, het (artistiek) onderzoek en de uitvoeringspraktijk te ondersteunen en te stimuleren.

 

Brocade nieuws in een flits

Het Anet team heeft het voorbije jaar weer niet stil gezeten. Graag stellen we kort en bondig enkele belangrijke realisaties aan u voor.
Volgende topics komen aan bod:

 • Asset beheer - Nelia Van Briel
  Slides
  Asset beheer is een nieuwe toepassing in Brocade die het reserveren en uitlenen van allerlei formaten en media, zoals iPads, anatomische modellen, lokalen, ... mogelijk maakt. Hoewel nog volop in ontwikkeling, doen we nu al enkele mogelijkheden uit de doeken.
 • RSS op magazijnbestellingen - Tom De Mey
  Slides
  Je hebt een magazijn, maar de aanvragen zijn eerder beperkt? Via RSS kan je op de hoogte gebracht worden wanneer een nieuwe aanvraag is ingediend. Een korte demo ...
 • Betalingen met bancontact - Alain Descamps
  Slides
  Betalingen via bancontact kunnen al langer en staan op zich los van Brocade. Vanaf release 4.30 is Brocade ook in staat om te communiceren met de betaalterminal om zo de gegevens meteen te registreren in Brocade.
 • Documentatie catalografie - Jef Tegenbos
  Slides
  Brocade beschikt over een krachtig instrument om procedures te documenteren en handleidingen te schrijven. Zo kunnen we binnen de catalografie contextgevoelige hulp aanbieden per catalogus/regelwerk (Anet, bv.). Maar er zijn ook lokale toepassingen mogelijk.

Tips & tricks: Selectielijsten pimpen in Excel - Steven Van Impe

Slides

Na onze workshops rond het maken van selectielijsten in Brocade, hebben Selecties en Lijstbeheer geen geheimen meer voor jullie.

Steven Van Impe plaats graag de kers op deze taart en geeft ons bijkomend nog wat tips & tricks om het resultaat van deze selecties in Excel nog verder te pimpen.

Workshops (14u - 16u30)

Institutional repository, to the next level - Rudi Baccarne & Nils De Wolf

LOKAAL 03.06

Tijdens de workshop wordt uitgelegd welke tools Brocade aan boord heeft om een state of the art repository op te zetten, met bijzondere aandacht voor de recent opgezette integratie met ORCID en optimalisaties voor indexering in Google Scholar.  We geven eveneens een overzicht van nieuwe tools die kunnen ingezet worden om de kwaliteit van de metadata te bewaken, om bibliometrische data te koppelen en de webpagina’s van de repository te verfraaien.

In een tweede deel komt het beheer van aan publicaties gerelateerde onderzoeksinformatie aan bod.  Brocade biedt mogelijkheden om informatie te bewaren over projecten, onderzoeksgroepen en onderzoekers zonder daarbij de relaties tussen de verschillende entiteiten uit het oog te verliezen. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat dit toelaat om met Brocade een light versie van een CERIF compliant CRIS (Current Research Informatiesysteem) in te richten.

Doelgroep
Deze workshop is gericht naar collega’s die een institutional repository beheren met Brocade. Daarnaast is de workshop interessant voor diensten die betrokken zijn bij het beheer van academische output en onderzoeksinformatie.

Artificiële intelligentie ten dienste van relevance ranking - Tom De Mey, Richard Philips, Alain Descamps, Marc Jeurissen & Jef Tegenbos

AUDITORIUM

Een van de meest fascinerende ontwikkelingen in de hedendaagse informatica is de opmars van diverse technologieën die onder de noemer 'artificiële intelligentie' (AI) kunnen worden geplaatst. AI beroert niet enkel informatici: het is een interdisciplinair fenomeen dat schatgeld betaalt aan wiskunde, informatica, psychologie, neurologie, filosofie, linguïstiek en ethica.

Deze workshop zal uit twee delen bestaan:

 • Theorie/kader

Een korte situering van AI in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
Terminologie zoals machine learning en deep learning wordt verklaard en geïllustreerd aan de hand van concepten uit de bibliotheekwereld.
Op basis van een kort historisch overzicht wordt een verklaring gegeven waarom AI precies nu een doorbraak kent.

Vervolgens gaan we naar de praktijk van de moderne bibliotheekautomatisering en tonen we aan hoe AI een meerwaarde kan betekenen bij de relevance ranking van zoekresultaten. Hieruit zal blijken dat de gangbare personeelsstructuren in de bibliotheekwereld bij uitstek geschikt zijn om de AI processen te verfijnen en aan te sturen.

 • Praktijk

Aan de deelnemers zal gevraagd worden binnen hun vakgebied (leen, catalografie, acquisitie) een 'kader' uit te werken die de AI software zal kunnen sturen om te komen tot een betere relevance ranking.

Een aantal ontwikkelaars zal kort op de bal spelen en proberen om de besluiten van de werkgroepen meteen te vertalen in code, zodat de resultaten van het geleverde werk meteen zichtbaar zijn. Zo zal Anet u proberen te enthousiasmeren voor hun proof of concept.  

Markdown gebruiken in Brocade - Jan Corthouts

BOARDROOM

Markdown is een lichtgewicht opmaaktaal op basis van platte tekst. Met een minimum aan eenvoudige afspraken kan je aan je tekst opmaak/structuur toevoegen. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van tags zoals in HTML. Tekst die is ingegeven volgens Markdown specificaties kan in functie van display op het web gemakkelijk en on-the-fly worden omgezet naar HTML.

De archiefmodules laten al enige tijd het gebruik van Markdown toe. In release 4.30 is het voortaan ook mogelijk om Markdown tekst in te geven in de velden voor 'abstract' en 'inhoudstafel' van een titelbeschrijving.

In deze workshop zullen we de volgende topics behandelen:

 • Wat is Markdown?
 • Waarom Markdown?
 • Leren werken met Markdown (interactieve oefeningen)
 • Conversie van bestaande abstract/inhoudstafels in HTML naar Markdown

Doelgroep

 • Catalografen die abstracts/inhoudstafels registreren in titelbeschrijvingen. In 4.30 verandert immers de wijze van invoer voor deze onderdelen uit de titelbeschrijving.
 • Gebruikers van archiefmodules (ISAD- en objectbeschrijvingen) die zich graag verder willen bekwamen in Markdown.
 • Eenieder die graag meer wil weten over Markdown.

Er is geen specifieke voorkennis vereist

Mee te brengen

Indien mogelijk, graag een laptop meebrengen zodat je kan deelnemen aan de interactieve oefeningen waarvoor we online Markdown editors zullen gebruiken. Op de laptops moet geen software geïnstalleerd worden. Een browser volstaat.