16e Anet gebruikersdag - 2020

6 maart 2020 - Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Gebouw Meerminne
Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

9u00 - 9u30     Ontvangst
9u30 - 12u40   Programma vm
12u40 - 13u40 Lunch
13u40 - 16u20 Programma nm

Inschrijven is verplicht
Uiterlijk tot 28 febr 2020

Deelname is gratis.

Programma (PDF)

Lezingen (9u30 - 12u40)

20 in 2020 - Jan Corthouts

Slides

Brocade is twintig geworden in 2020 en Anet heeft zich met Brocade al die jaren goed staande weten te houden door in te spelen op veranderende behoeften, maar ook dankzij de belangrijke inzet van collega's in bibliotheken, musea, archieven, collega's met complementaire expertises en grote betrokkenheid.

Jan Corthouts legt uit waarom Anet en Brocade nu in een belangrijke fase terechtkomen, niet alleen omwille van macro tendensen, maar ook omwille van lokale factoren.

Artificial Stupidity - Fredo De Smet

We komen allemaal in contact met digitale technologie. En rond die digitale technologie heerst een interessant gevoel van spanning , die zich uit in ongerustheid over het onbekende terrein dat we ontginnen, maar ook in opwinding over de grenzen die we verleggen. Onze leefwereld is grenzeloos, overvloedig en hyperpersoonlijk geworden. Een leven met technologie betekent niet enkel te weten wanneer je te beschermen of te bevrijden, maar ook hoe je te ontwikkelen en te ontplooien. Hoe kunnen we de technologie waarvan we weten dat ze ons kan bedreigen, gebruiken om onszelf te bevrijden?

Fredo De Smet reikt een aantal bouwstenen aan voor een nieuwe levenshouding die hij Artifical Stupidity noemt.

Assetbeheer - Anke Jacobs, Bart Moelans, Nelia Van Briel

Slides

Assets is de nieuwe go to om diversen te beschrijven. Van kunstwerken tot ipads, van fototoestellen tot boardgames. Eerder konden er al beschrijvingen ingevoerd worden. Na release 4.50 is het ook mogelijk om assets te reserveren en uit te lenen.

Maak kennis met deze nieuwe toepassing en al haar mogelijkheden.

Zeg niet zomaar "formulier" tegen een Brocade formulier: aanmelden van onderzoeksoutput in een Brocade repository - Rudi Baccarne

Slides

Aan de academische bibliografie van de Universiteit Antwerpen worden jaarlijks meer dan 6.000 items toegevoegd. De manier waarop dit gebeurt, is sterk geëvolueerd. Waar onderzoekers in de beginjaren publicaties persoonlijk of per post aanleverden, wordt er vandaag enkel via de digitale weg aangeleverd. Het toenemend gebruik van persistente identifiers door wetenschappelijke uitgevers en bibliografische databanken in een open data model biedt extra opportuniteiten om het aanmelden van publicaties te optimaliseren.

Die opportuniteiten werden door Anet vertaald in een nieuwe toepassing die het aanmelden van publicaties via een formulier doet verlopen en als service kan worden ingebouwd in een desktop of een Brocade menu.  De voorgestelde technologie is nieuw, maar doet eveneens beroep op een aantal vertrouwde Brocade concepten. Het geheel is een geavanceerde toepassing waarbij formulieren automatisch worden ingevuld, dubbels worden ontdubbeld, authors worden gekoppeld, werk wordt verdeeld, aanmeldingen gedelegeerd zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeboet.

Discovery service - Tom De Mey, Richard Philips

Slides

Discovery service staat voor een zoekomgeving binnenin heterogene data. Dit zijn gegevens die erg verscheiden zijn van aard zoals bijvoorbeeld: archieven, archiefobjecten, authority codes en bibliografische beschrijvingen. Het opzetten van een dergelijke dienst op metadata is geen sinecure en binnenin Brocade zijn de voorbije releases key-technologieën ontwikkeld die een state-of-the-art discovery service mogelijk maken:

  • geavanceerde indexeermethodes
  • diep geparametriseerde displaysystemen, gebaseerd op templates
  • ranking technologie

De bekomen resultaten worden geïllustreerd aan de hand van een discovery service voor het Letterenhuis.

Internationalisering: UTF-8 en toetsenborden - Alain Descamps, Nelia Van Briel

Slides

Brocade heeft haar huiseigen karakterset, gebaseerd op Iso Latin 1, ingeruild voor het wereldwijd gebruikte UTF-8. Dit heeft zijn weerslag gehad op alle vlakken: dataopslag, -weergave, -ingave, document conversies, ... Van de -in het zonlicht levende schermen- tot in de -duisterste hoekjes van de software-, alles is onder handen genomen.

We leggen uit waarom dit zo belangrijk is en laten zien dat het nu makkelijker is om speciale karakters in te geven. Dit laatste gebeurt met de vernieuwde longpress die we even demonstreren.

Lezingen (13u40 - 16u20)

VAi stelt zich voor als nieuwe partner van Anet - Ronald Hermans

Slides
Introfilmpje VAi op YouTube

De bibliotheek van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi)] trad in 2019 tot het Anet netwerk.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het biedt een platform aan iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Het VAi organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Sinds 1 januari 2018 beheert het Vlaams Architectuurinstituut een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. Daarnaast neemt het Vlaams Architectuurinstituut een actieve rol op in de zorg voor vormgevingserfgoed. We brengen dit erfgoed in kaart, geven er advies over en informeren een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.

Het VAi is gevestigd te Antwerpen. De bibliotheek van het VAi bevindt zich deels in de Parochiaanstraat (Bibliotheek van het Architectuurarchief), deels op Kunstcampus in deSingel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen).  Ronald Hermans geeft ons een inkijk in het VAi en haar (bibliotheek)collectie.

De kracht van SQLite exports - Tom Deneire, Luca Maggiore

Slides

Datasets exporteren als SQLite databank wordt stilaan een vaste waarde in Brocade. Deze krachtige maar intuïtieve technologie biedt niet alleen perspectieven in het kader van open data (STCV, Abraham, …), maar heeft ook een groot potentieel voor collectiebeherende instellingen zelf. Behalve assets en catalografische selecties biedt Brocade sinds kort bijvoorbeeld ook de mogelijkheid aanwinsten te exporteren als SQLite.

Tom Deneire en Luca Maggiore illustreren de mogelijkheden van het systeem aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Te bewaren tot ... Hoe omgaan met onze (historische) lenersbestanden? - Jan Corthouts, An Marien

Slides

GDPR heeft organisaties ertoe aangezet om bewuster om te gaan met privacy gevoelige data. In deze presentatie licht Jan Corthouts kort toe hoe Anet in het algemeen de GDPR in de praktijk toepast.  We zoomen meer in detail in op een van de uitgangspunten van GDPR, namelijk dat persoonsgegevens maar bewaard mogen worden in zoverre ze noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking.

An Marien presenteert een workflow die toelaat om op doordachte wijze oude lenersregistraties te schrappen. Deze workflow werd ondertussen toegepast in de bibliotheek van UAntwerpen, maar is ook bruikbaar voor andere Anet bibliotheken.

UArchief & Brocade Archief - Willem Vanneste

Slides

Als jongste gebruiker van de archiefmodules in Brocade is het universiteitsarchief of UArchief een nieuweling in Anet. Het UArchief bestaat nu een goede twee jaar. Graag licht Willem Vanneste toe wie achter het UArchief zit, wat ze doen en welke archieven ze juist beheren.

Tegelijk wil hij de archiefmodules en haar gebruikers onder de aandacht brengen. Een nieuw initiatief is de oprichting van een gebruikersgroep, de Anet Werkgroep Archief. Met deze werkgroep willen we de samenwerking tussen de verschillende gebruikers versterken, bijdragen aan een  beter gebruik van de archiefmodules en de verdere ontwikkeling ervan.

Be aware! Connect with care - Luc Bastiaenssen

Slides

Luc Bastiaenssen geeft een woordje uitleg over de nieuwe server die Anet heeft aangekocht als vervanging van de huidige ontwikkelserver en gaat iets dieper in op veiligheidsmaatregelen die Anet neemt.

Meer en meer horen we in de media verhalen van bedrijven (Asco, Picanol) die aangevallen worden door ransomware of andere malware. Ook de UAntwerpen was in het najaar slachtoffer van een cyberaanval: de impact op de werking van de universiteit bleef vrij beperkt en de servers van Anet werden niet geraakt. De UAntwerpen neemt bijkomende maatregelen om dergelijke calamiteiten in de toekomst te vermijden, zowel technisch, maar ook op het vlak van bewustmaking bij alle personeelsleden. Anet kan van die bijkomende maatregelen ook genieten. Maar los daarvan ontplooit Anet t.a.v. haar servers eigen initiatieven om de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Maak alles nieuw: catalografie en authority in een nieuw jasje - Tom Deneire, Bart Moelans, Jef Tegenbos

Slides

Zoek geen gebed of mantra achter deze titel, maar sinds de oude modules van catalografie en authority zijn uitgewerkt, hebben die de trein van vernieuwingen in software en webtechnologie wat gemist. Tijd voor een extreme makeover dus, onder de deskundige begeleiding van oud en nieuw Anet-bloed. We noemen geen namen.

In de presentatie gaan we in op de technische aspecten daarvan, maar evengoed op een aantal inhoudelijke vragen. Is het zinvol/wenselijk/nodig om voor een en dezelfde entiteit - om Hugo Claus, of Antwerpen, of de VRT, of … niet bij naam te noemen - verschillende authority records met zowat dezelfde gegevens te creëren, een voor de bibliotheek en een voor archief? Is het logisch dat een lidmaatschap de lay-out van het catalografieformulier bepaalt?