Klimaatlink

Klimaatlink wil een permanente koppeling realiseren tussen klimaatonderwijs en klimaatwetenschap. In samenwerking met leerkrachtenteams in 15 middelbare scholen gaan we aan de slag om 4 verschillende lespakketten rond klimaatverandering te ontwikkelen.

Twee pakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering enerzijds, en de mogelijke oplossing voor de klimaatproblematiek anderzijds. De andere twee pakketten gaan meer in de praktijk: met hands-on STEM pakketten leren de leerlingen zelf een klein wetenschappelijk project op te zetten. Zo onderzoeken ze de impact van klimaatverandering op het knoppen van de bomen en bodemdroogte.

Klimaatlink is net gestart in Augustus 2020.  Wij zijn nu volop aan de slag met de eerste stappen voor de opmaak van de lespakketten. De eerste lespakketten zullen in 2021-2022 worden uitgerold in de deelnemende scholen. In het schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling om de lespakketten breed beschikbaar te stellen.

Volgende scholen nemen deel aan Klimaatlink:

Tuinbouwschool Melle

Technisch Instituut Sint-Carolus Sint-Niklaas

Vrije Handelsschool Broeders Sint-Niklaas

Scholen Da Vinci Sint-Niklaas

Sint-Jozef Klein Seminarie (SJKS) Sint-Niklaas

OLVP Sint-Niklaas

Sint Ursulalyceum Lier

Mater Dei Instituut Brasschaat

Atheneum Brasschaat

Atheneum MXM Merksem

Stedelijk Lyceum Quellin Antwerpen

Stedelijk Lyceum Waterbaan Antwerpen

Stedelijk Lyceum Hardenvoort Hardenvoort

Onze Lieve Vrouwecollege Antwerpen

 

Klimaatlink wordt gefinancierd door UAntwerpen, EWI, stad Antwerpen en stad Sint-Niklaas.