Klimaatlink wil een permanente koppeling realiseren tussen klimaatonderwijs en klimaatwetenschap. In samenwerking met leerkrachtenteams in 14 middelbare scholen gaan we aan de slag om 4 verschillende lespakketten rond klimaatverandering te ontwikkelen.

Twee pakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering enerzijds, en de mogelijke oplossing voor de klimaatproblematiek anderzijds. De andere twee pakketten gaan meer in de praktijk: met hands-on STEM-pakketten leren de leerlingen zelf een klein wetenschappelijk project op te zetten. Zo onderzoeken ze de impact van klimaatverandering op het knoppen van de bomen en bodemdroogte.

Klimaatlink is gestart in augustus 2020.  Wij zijn nu volop aan de slag met de eerste stappen voor de opmaak van de lespakketten. De eerste lespakketten worden in 2021-2022 uitgerold in de deelnemende scholen. In het schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling om de lespakketten breed beschikbaar te stellen.

Volgende scholen nemen deel aan Klimaatlink:

Tuinbouwschool Melle

Technisch Instituut Sint-Carolus Sint-Niklaas

Vrije Handelsschool Broeders Sint-Niklaas

Scholen Da Vinci Sint-Niklaas

Sint-Jozef Klein Seminarie (SJKS) Sint-Niklaas

OLVP Sint-Niklaas

Sint Ursulalyceum Lier

Mater Dei Instituut Brasschaat

Atheneum Brasschaat

Atheneum MXM Merksem

Stedelijk Lyceum Quellin Antwerpen

Stedelijk Lyceum Waterbaan Antwerpen

Stedelijk Lyceum Hardenvoort Hardenvoort

Onze Lieve Vrouwecollege Antwerpen

 

Naast het maken van de lespakketten voeren we ook klimaatworkshops uit binnen organisaties van de Universiteit Antwerpen (bijvoorbeeld Studio Stem, Kinderuniversiteit ...) en in samenwerking met het WWF.

Bovendien volgen we zowel groot als klein klimaatnieuws online op, waardoor we de lespakketten en workshops kunnen kruiden met de meest recente relevante gebeurtenissen! Zo onderhouden we ook de blogberichten van De Klimaatupdate op Scientists4Climate.

De Klimaatupdate deel 1 – hitte en bosbranden

De Klimaatupdate deel 2 – ijskappen en water

De Klimaatupdate deel 3 – de coronacrisis

De Klimaatupdate deel 4 – hoopgevende en ambitieuze projecten (augustus 2020)

De Klimaatupdate deel 5 – vliegtuigen en corona

De Klimaatupdate deel 6 – auto’s en batterijen

De Klimaatupdate deel 7 – het orkaanseizoen en La Niña

De Klimaatupdate deel 8 – een belangrijk jaar voor klimaatactie

De Klimaatupdate deel 9 – klimaatverandering, milieu- en biodiversiteitproblemen

De Klimaatupdate deel 10 – de oorzaken van klimaatverandering

De Klimaatupdate deel 11 – exoten in extreme hitte

De Klimaatupdate deel 12 – een persoonlijke terugblik naar de zomer van 2021


Klimaatlink wordt gefinancierd door UAntwerpen, EWI, stad Antwerpen en stad Sint-Niklaas.