Getijpatronen spelen belangrijke rol bij de kwetsbaarheid van kustmoerassen voor klimaatverandering

Schorren en mangrovebossen staan onder druk door de stijgende zeespiegel. Opvallend genoeg is de waargenomen kwetsbaarheid van de moerassen voor zeeniveaustijging zeer variabel op wereldschaal. Wetenschappers hebben al heel wat onderzoek gevoerd om de oorzaken van deze variatie te begrijpen. Een nieuwe studie brengt nu meer duidelijkheid.

Een wetenschappelijk consortium geleid door onderzoeker Jean-Philippe Belliard van de Universiteit Antwerpen (Global Change Ecology Centre, onderzoeksgroep EcoSphere) heeft ontdekt dat verschillende getijde-patronen wereldwijd een rol spelen. Kustmoerassen met een dagelijks patroon van hoog- en laagwater (daggetijden) blijken kwetsbaarder voor stijgende zeeniveaus dan die met een patroon van hoog- en laagwater elke halve dag (halfdaagse getijden).

Wetenschappers onderzoeken het verband nu in meer detail, gezien het cruciaal kan zijn voor het behoud van deze belangrijke ecosystemen, die een sleutelrol spelen in toekomstige, klimaatrobuuste kustsystemen.


Kwetsbaarheid van kustmoerassen voor zeespiegelstijging. Groene lijnen zijn wetlands met een halfdaags getij, lichtbruine lijnen hebben een daggetij. Bij drie verschillende tij-amplitudes (tij-hoogtes), blijkt steeds dat de moerassen met een daggetij het kwetsbaarst zijn voor zeespieelstijging (de bruine lijn licht onder de groene, wat duidt op een lagere grenswaarde voor kwetsbaarheid).