Netwerkevent USAB 28 april 2017

De link tussen armoede en voeding is evident. We denken dan aan aspecten zoals wegwerpvoeding en laagwaardige voeding, de rol van de voedingsindustrie, de sociaaleconomische dimensie van het voedselgebruik, de gevolgen voor de gezondheid, de rol van sociale restaurants, de plaats van voeding in het gezinsbudget en de rol van voedselbanken. Het zijn maar enkele thema’s die ons allen bezighouden. We gaan dieper in op een schets van de situatie, op de werking van een aantal belangrijke organisaties op dit terrein en op mogelijke aanbevelingen voor het beleid.

Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om die laatste  te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers. 

Download de presentaties van het netwerkevent van 28 april 2017:

Lees de 'Brieven van Dikke Freddy', voorgelezen op het netwerkevent van 28 april 2017:

‘Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het webplatform www.sociaal.net

Over de sprekers

Erik Vlaminck (1954) is een maatschappelijk geëngageerd roman- en theaterschrijver. Als theatermaker werkte hij in opdracht van diverse professionele gezelschappen, maar ook met het amateurtheater heeft hij ruime ervaring. Hij werd vooral bekend met zijn zesdelige roman fleuve ‘Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie’, over het ongewone leven van mensen in het Vlaanderen van de 20ste eeuw.

Werken en eten met Sense. Sense heeft een dubbele sociale missie. Intern zorgen we ervoor dat mensen die moeilijk of niet aan de bak komen, werk vinden, opgeleid worden en zo opnieuw deel uitmaken van een professioneel en sociaal netwerk. We stimuleren onze medewerkers om Sense als opstap te zien naar een nieuwe carrière. Wij voorzien in zinvolle arbeid aan mensen met weinig kansen, zodat ze weer deel uitmaken van de maatschappij en van een sociaal netwerk. Onze externe missie is mensen samenbrengen en ruimte voor sociaal contact creëren. We streven naar een klantvriendelijke, gezonde, kwalitatieve horeca-service voor al onze klanten. Dat doen we zowel in bedrijfs- en buurtrestaurants als in onze seminariefaciliteiten en hotels. De bedrijfsrestaurants zorgen voor een pauze, voor even weg zijn van het computerscherm, voor sociaal contact met de collega's. Lekker eten brengt zo meer welzijn op het werk. De buurtrestaurants brengen mensen samen die anders vaak alleen thuis de dag doorbrengen. Ze eten bij ons voor weinig geld en krijgen er gratis sociaal contact bovenop. Bovendien brengen die restaurants leven in de buurt. Ze zijn in de eerste plaats gericht op mensen die het financieel moeilijk hebben. Met een pasje van het OCMW kunnen zij een lekkere en gezonde maaltijd eten aan verminderd tarief. Dit geldt ook voor kinderen tot 12 jaar. Sense baat vier buurtrestaurants uit in Antwerpen en één in Mortsel. Ook als we een eventlocatie exploiteren, al dan niet met catering of overnachting, dan heeft dat altijd een sociale functie. Of het nu gaat om een seminarie, een bedrijfsevenement, een communie- of huwelijksfeest, we werken altijd in een sfeer die mensen samenbrengt. U wordt in de watten gelegd door onze enthousiaste medewerkers.  Website

CEBUD. CEBUD staat voluit voor Centrum voor budgetadvies en -onderzoek. We zijn als onderzoeksgroep verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool. CEBUD heeft als onderzoekscentrum een unieke expertise opgebouwd in de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Ook over andere thema's zoals armoede en lokale armoedebestrijding, effectieve budget- en schuldhulpverlening en veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij voeren we kwaliteitsvol onderzoek uit. In elk project zetten we sterk in op de verbinding met het sociale werkveld en het onderwijs. Onderzoeksresultaten vertalen we zoveel mogelijk naar producten en vormingen die zowel de opleidingen als het werkveld versterken. Via publicaties en lezingen verspreiden we onze bevindingen zo breed mogelijk. Op de website vind je meer informatie over afgeronde en lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten, producten die we ontwikkelden en vormingen die we aanbieden.

De Loodsen - Platform Noodhulp Onder Protest (PNIP). Met het platform neemt De Loodsen sinds 1997 een standpunt in met de verschillende voedselbedelende organisaties in en rond Antwerpen omtrent noodhulp. Het Platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse verenigingen, die voedselbedeling en materiële hulp voorzien, samen. Het ondersteunt enerzijds verenigingen en organisaties die geconfronteerd worden met mensen die materiële hulp nodig hebben en blijft op deze manier signalen geven dat het bestaansminimum in Vlaanderen te laag is. Vijf keer per jaar wordt een uitgebreid overlegmoment georganiseerd waarop alle actoren aanwezig zijn. Het doel van deze platformvergaderingen is om signalen van onderuit te verzamelen, het onderling netwerk te versterken en te zorgen voor goede informatiedoorstroming.

Voedselbedeling is bedoeld als concrete onmiddellijke materiële ondersteuning en fungeert als contactmiddel. Samen met de kwetsbare– en kansarmen willen we zoeken naar constructieve oplossingen voor hun maatschappelijke situatie. De voeding die deze organisaties bedelen, wordt via verschillende kanalen verzameld. Twee belangrijke verdelers zijn de voedselbank en voeding van de Europese unie. Om EU-voeding te bekomen, dienen organisaties aan diverse criteria te voldoen. Daarnaast worden er vaak acties georganiseerd door grootwarenhuizen. Het uitdelen van voeding blijft een uitdaging. Hoe ga je om met mensen aan wie je voedsel geeft? Hoe behandel je ze met respect? Zijn er andere manieren te vinden? Ook dit zijn aspecten die aan bod komen op de platformvergaderingen.

De Loodsen zet zich in om personen te ondersteunen in hun keuze om vrijwilligerswerk te verrichten. Vrijwilligerswerk is de ultieme vorm van solidariteit. Een grootstad als Antwerpen heeft meer dan ooit te kampen met een variatie aan sociale problematieken. Armoede, dakloosheid, werkloosheid en honger zijn maar enkele uitdagingen waar velen voor staan. Elke kleine inzet voor ondersteunende projecten telt.

Het PNOP werkt nauw samen met de Stad Antwerpen en het OCMW om gezamenlijk gehoor te kunnen geven aan de actuele noodhulp. Een nood die steeds in verandering is, maar eveneens, jammer genoeg, een gevestigde waarde blijft. Vanuit het Platform groeide ook de werkvorm van sociale kruideniers waarmee we blijven samenwerken. Daarnaast is doorverwijzing naar verschillende hulporganisaties als Kind & Gezin, De Kraamvogel etc. eveneens onmisbaar.

Geen kruimels, maar rechten. Alle gegevens over organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding worden samengevat in onze brochure ‘Geen Kruimels, Maar Rechten’. Dit boekje biedt een eerste handreiking voor vrijwilligers en heeft als doel hulpvragers op een efficiënte manier te kunnen doorverwijzen. Het PNOP is al bijna 20 jaar een continue alarmbel voor armoedebestrijding. Het is echter niet de bedoeling om van de bedelingen een definitief en blijvend systeem te maken. De uiteindelijke doelstelling is om noodhulp overbodig te maken.