Eenmaal per jaar organiseert USAB een netwerkevent. De bedoeling van deze netwerkevents is om de academische gemeenschap en het brede middenveld samen te brengen. Het delen van ervaringen staat centraal. Zo willen we aanzetten tot expertisedeling en actie. Het laatste netwerkevent vond plaats op 28 april 2023 en stond in het teken van “toenemende armoede en verdringing”. We kozen dit thema vanuit de vaststelling dat steeds meer mensen in de problemen komen door de inflatie en de energiecrisis. Organisaties signaleren meer hulpvragen (in tegenstelling tot de officiële armoedecijfers waar voorlopig nog geen effect zichtbaar is, mede omdat deze cijfers steeds een beetje vertraagd zijn). Wellicht komen groepen die voordien niet gekend waren (zoals lage middenklassengezinnen) nu ook aankloppen bij OCMW’s, voedselbedeling, tweedehandswinkels en andere initiatieven. 

De presentaties van de sprekers kan je downloaden via de links in het programma.

De foto's kan je hier bekijken. 

Programma

  • 9.30u Welkom door prof. dr. Wouter Vandenhole, voorzitter academische werkgroep USAB
  • 9.40u Getuigenis Onthaal Sint-Antonius (Guy Beckers en Rita Somers). Het volledige jaarverslag waar de presentatie op gebaseerd is, kan je vinden op de website van Onthaal Sint Antonius
  • 9.55u Kringwinkel Antwerpen (Kathleen Hoefnagels, HR directeur, Kringwinkel Antwerpen)
  • 10.15u Energiearmoede (Jan Willems, coördinator dienst schuldbemiddeling en energie, OCMW Brussel)
  • 10.35u De sector van de OCMW’s (Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale Zaken, Sociaal Huis Mechelen)
  • 10.55u Pauze
  • 11.15u Academische reflectie door prof. dr. Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen)
  • 11.45u Q&A met de sprekers