Eenmaal per jaar organiseert USAB een netwerkevent. De bedoeling van deze netwerkevents is om de academische gemeenschap en het brede middenveld samen te brengen. Het delen van ervaringen staat centraal. Zo willen we aanzetten tot expertisedeling en actie. Het volgende netwerkevent gaat door op 28 april 2023.  

Het volgende netwerkevent staat in het teken van “nieuwe armoede en verdringing?”. We kozen dit thema vanuit de vaststelling dat steeds meer mensen in de problemen komen door de inflatie en de energiecrisis. Organisaties signaleren meer hulpvragen (in tegenstelling tot de officiële armoedecijfers waar voorlopig nog geen effect zichtbaar is, mede omdat deze cijfers steeds een beetje vertraagd zijn).

Wellicht komen groepen die voordien niet gekend waren (zoals lage middenklassengezinnen) nu ook aankloppen bij OCMW’s, voedselbedeling, tweedehandswinkels en andere initiatieven. Dit kan een positief effect hebben, bijvoorbeeld omdat het stigma kan tegengaan en drempels wegwerken, maar misschien zijn er ook negatieve effecten (de middelen en mankracht zijn schaars en de noden groot, voelen klassieke doelgroepen zich nog thuis?).

We starten met een getuigenis vanuit een organisatie actief rond voedselbedeling en kledinghulp. Daarna laten we 3 sprekers aan het woord vanuit de sector van de kringwinkels, energiearmoede, en de OCMW’s. Prof. Bea Cantillon biedt een academisch perspectief. Er zal ook ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek.

Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Programma

 • 9.00u Onthaal
 • 9.30u Welkom door prof. dr. Wouter Vandenhole, voorzitter academische werkgroep USAB
 • 9.40u Getuigenis “Onthaal Sint-Antonius” (Guy Beckers en Rita Somers)
 • 9.55u De sector van de Kringwinkels (Kathleen Hoefnagels, HR directeur, Kringwinkel Antwerpen)
 • 10.15u Energiearmoede (Jan Willems, coördinator dienst schuldbemiddeling en energie, OCMW Brussel)
 • 10.35u De sector van de OCMW’s (Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale Zaken, Sociaal Huis Mechelen)
 • 10.55u Pauze
 • 11.15u Academische reflectie door prof. dr. Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen)
 • 11.45u Q&A met de sprekers
 • 12.25u Slot door prof. dr. Wouter Vandenhole
 • 12.30u Broodjeslunch

Locatie 

Aula R.230
Rodestraat 14
2000 Antwerpen 

Zie het plan van de stadscampus voor de bereikbaarheid van de aula. 

Op weg naar de campus? Zie de wegbeschrijving