Eind mei organiseerden USAB (de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) en het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) in samenwerking met de provincie Antwerpen een netwerkevent waar de ‘inclusieve economie’ centraal stond. We brachten de academische gemeenschap, het middenveld en actoren uit de sector van de sociale economie met elkaar in contact. Om dieper in te gaan op relevante thema’s organiseerden we een vervolg op dit event op 24/10/2019. In parallelle workshops werd er uitgewisseld over uitdagingen in de sector en hoe daarmee om te gaan. Het was een boeiende namiddag.

De workshops waren:

  • Instroom en doorstroom: geschikt personeel aantrekken en behouden, medewerkers laten doorstromen naar de reguliere sector…: hoe doe je dat? Welke gevolgen heeft het voor je onderneming? Kunnen we een ‘veilige’ doorstroom creëren? – Facilitator: Pieter Cools (UAntwerpen)
  • Samenwerking tussen sociale en reguliere economie: hoe kan je jezelf als sociaal economie bedrijf organiseren om op maat te werken van reguliere bedrijven? Hoe kunnen reguliere bedrijven zich organiseren om sociaal inclusief te werken? Weten we elkaar te vinden? Zijn we vertrouwd met elkaars potentieel?  – Facilitator: Vera Smets (sociale kruidenier Appel en Ei)
  • Beleid inzake sociale economie: welke ondersteuning is er nog nodig in de sector? Welke aanbevelingen hebben we voor het beleid en hoe zorgen we ervoor dat de boodschap wordt opgepikt? – Facilitator: Guy Tegenbos (journalist)

Na de workshops stelde Birte Kooken (Teamexpert, Coach, HR specialist, tekenaar  - Re-boot) aan de hand van een live opgemaakte tekening het resultaat van de namiddag voor. Een mooie afsluiter!