Netwerkevent USAB 27 april 2018

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om dit laatste  te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerkevenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers. Op vrijdag 27 april (9.00-13.00u) organiseerde USAB het eerste netwerkevent van 2018.

Deze keer gingen we in op het thema armoede, reclame en ethiek. Reclame spiegelt een bepaalde levensstijl voor die voor mensen in armoede niet evident is. Zo kan reclame leiden tot psychologische effecten (bv. het gevoel hebben er niet bij te horen als men een consumptieartikel niet kan kopen, de kinderen niet tekort willen doen) of schulden (bv. kopen op afbetaling). Hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke rol spelen middenveld, reclamesector en bedrijven in dit verhaal? Educatie medewerker Tom Van Hoey stelde de werking van Konekt voor. Zijn powerpoint vind je hier (pdf - 1,84 MB). Prof. dr. Patrick de Pelsmacker (UAntwerpen), prof. dr. Joke Bauwens (VUB), strategisch directeur Jef Raeman van communicatiebureau LDV en client service director Frederik Cuyvers van servicebureau Gelotology gingen in gesprek met moderator prof. dr. Katrien Schaubroeck (UAntwerpen). USAB reikte ook voor de eerste keer de tweejaarlijkse scriptieprijs uit. Laureaat Greet Van Hoek (SAL Lier) presenteerde haar werk, lees hier haar presentatie (pdf - 1,68 MB) en motivatie (pdf - 457 kB).