Solidariteit

volunteers-2654003_1920.jpg

Op vrijdag 7/5/2021 organiseerde USAB een digitaal netwerkevent over solidariteit. 

Veel burgers zetten zich vrijwillig in voor voedselbedelingen en andere initiatieven. Deze ‘warme’ solidariteit 'van onderop' komt tegemoet aan de vele noden in onze samenleving. De coronacrisis maakte deze solidariteit nog zichtbaarder, meer burgers toonden zich bereid om bij te springen waar nodig. Toch lijkt deze warme solidariteit in contrast te staan met de meer ‘koude’ solidariteit zoals de sociale zekerheid. Dat roept heel wat vragen op, bijvoorbeeld over de rol van ‘liefdadigheid’ en structurele maatregelen. We nodigden Caroline Vandekinderen (HoGent), Elke Plovie (UCLL), Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst en Welzijnsschakels uit om hierover te reflecteren vanuit hun ervaringen of onderzoek.

Herbekijk het netwerkevent

Hier kan je de opname herbekijken.

Download de presentaties

Over de sprekers

Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal onderzoeker (90%) en lector (10%) binnen de bacheloropleiding sociaal werk verbonden aan de HOGENT. Haar onderzoeksinteresses betreffen armoede en sociale ongelijkheid, mensenrechten, burgerschap, gender en diversiteit, disability & mental health. Ze brengt deze thema’s in beeld vanuit etnografische en biografische onderzoeksbenaderingen. Doorheen haar onderzoek staat de dynamische wisselwerking tussen mensen in kwetsbare situaties en de ruimere sociale, politieke en culturele context centraal.

Hanne Geukens is coördinator van Welzijnsschakels.

Joke Steenhoudt is coördinator van Vierdewereldgroep mensen voor mensen Aalst

Griet Vielfont en Thijs Van Calster zijn projectcoördinatoren bij Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.

Elke Plovie is pedagoog en werkt als docent sociaal werk en onderzoeker aan hogeschool UC Leuven-Limburg. In haar werk verbindt ze burgerschap en participatie met democratie. Ze focust zich op de verhouding tussen formele en informele actoren en onderzoekt hoe burgerschapspraktijken versterkt kunnen worden. Ze werkt rond vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, participatief werken met kwetsbare groepen, cliënt- en patiëntparticipatie en vermaatschappelijking van de zorg. Op dit moment onderzoekt ze hoe zorgzame buurten vorm krijgen als burgerschapspraktijken.