Solidariteit

Op vrijdag 7/5/2021 in de voormiddag organiseert USAB een digitaal netwerkevent over solidariteit. 

Veel burgers zetten zich vrijwillig in voor voedselbedelingen en andere initiatieven. Deze ‘warme’ solidariteit 'van onderop' komt tegemoet aan de vele noden in onze samenleving. De coronacrisis maakte deze solidariteit nog zichtbaarder, meer burgers toonden zich bereid om bij te springen waar nodig. Toch lijkt deze warme solidariteit in contrast te staan met de meer ‘koude’ solidariteit zoals de sociale zekerheid. Dat roept heel wat vragen op, bijvoorbeeld over de rol van ‘liefdadigheid’ en structurele maatregelen. We verwelkomen Caroline Vandekinderen (HoGent), Elke Plovie (UCLL), Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst en Welzijnsschakels om hierover te reflecteren vanuit hun ervaringen of onderzoek.

Programma

 • 10.00u opening door Wouter Vandenhole (UAntwerpen), voorzitter van de academische werkgroep USAB
 • 10.10u Caroline Vandekinderen (HoGent) over de comeback van noodhulp als armoedebestrijdingsstrategie
 • 10.30u Hanne Geukens (Welzijnsschakels)
 • 10.45u Joke Steenhoudt (Vierdewereldgroep mensen voor mensen Aalst)
 • 11.00u pauze
 • 11.10u Griet Vielfont en Thijs Van Calster (Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad)
 • 11.25u vragen vanuit de chat
 • 11.40u slotreflectie door Elke Plovie (UCLL)
 • 11.55u einde
 • 11.55-12.00u transitie naar break-outrooms
 • 12.00-12.30u voor wie wil: napraten met de sprekers (in break-outrooms)

Over de sprekers

Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal onderzoeker (90%) en lector (10%) binnen de bacheloropleiding sociaal werk verbonden aan de HOGENT. Haar onderzoeksinteresses betreffen armoede en sociale ongelijkheid, mensenrechten, burgerschap, gender en diversiteit, disability & mental health. Ze brengt deze thema’s in beeld vanuit etnografische en biografische onderzoeksbenaderingen. Doorheen haar onderzoek staat de dynamische wisselwerking tussen mensen in kwetsbare situaties en de ruimere sociale, politieke en culturele context centraal.

Hanne Geukens is coördinator van Welzijnsschakels.

Joke Steenhoudt is coördinator van Vierdewereldgroep mensen voor mensen Aalst

Griet Vielfont en Thijs Van Calster zijn projectcoördinatoren bij Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.

Elke Plovie is pedagoog en werkt als docent sociaal werk en onderzoeker aan hogeschool UC Leuven-Limburg. In haar werk verbindt ze burgerschap en participatie met democratie. Ze focust zich op de verhouding tussen formele en informele actoren en onderzoekt hoe burgerschapspraktijken versterkt kunnen worden. Ze werkt rond vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, participatief werken met kwetsbare groepen, cliënt- en patiëntparticipatie en vermaatschappelijking van de zorg. Op dit moment onderzoekt ze hoe zorgzame buurten vorm krijgen als burgerschapspraktijken.