Bachelorproef - derde bachelor

“In de bachelorproef maak je voor het eerst kennis met architectuur vanuit haar complexiteit.”

Sven Verbruggen, ontwerpbegeleider


In de bachelorproef komen de drie modules Architectuur & Cultuur, Architectuur & Omgeving en Architectuur & Constructie samen, waar ze worden getoetst aan een breed referentiekader. Met een rugzak vol methodieken uit voorgaande studio’s maak je voor het eerst een integrale synthese-opgave die de complexe werkelijkheid van architectuur omvat.

De hoofdopdracht bestaat uit een ontwerpend onderzoek naar de volledige complexiteit en de randvoorwaarden van een project. Dit zet je vervolgens om in een architectuurvoorstel. Het onderwerp is steeds een site of gebouw in een stedelijke context met een actuele problematiek. Het programma en de locatie liggen vast en de gelaagdheid van de drie modules is duidelijk aanwezig. Een internationale gastdocent kadert de opdracht. Je ontwikkelt een visie, bouwt een referentiekader op en vertaalt dit naar een architecturaal project. De ontwerpopgave gaat uit van een studie van autonome en geabstraheerde aspecten van architectuur: vorm, ensemble, typologie, structuur, huid...

Net als bij de voorgaande ontwerpstudio’s lever je op het einde van de rit een ontwerpdossier af, compleet met maquettes en tekeningen. Daarnaast leg je een portfolio voor en geef je een mondelinge presentatie voor een jury. Je kan een discours opbouwen dat de jury overtuigt van de kwaliteiten van je ontwerpdossier.