Een educatieve master volgen na een professionele bachelor? Het kan!

Wie na een professionele bachelor een educatieve master wil behalen, moet eerst een schakelprogramma of een (academische) bachelor met studieduurverkorting volgen.

Hoe toelating tot educatieve master verkrijgen?

Je professionele bachelor heeft je nog niet voldoende voorbereid op het vakspecifieke gedeelte van de educatieve master. Je moet dus je vakkennis uitbreiden.

Voor onderstaande afstudeerrichtingen kan dat door een schakelprogramma te volgen. Klik op de afstudeerrichting die je wil volgen, lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je vanuit jouw professionele bachelor toelating tot het schakelprogramma hebt.

Naar de andere afstudeerrichtingen zijn er geen schakelprogramma's. In sommige gevallen kan je wel instromen via een (academische) bachelor met studieduurverkorting. Dat wil zeggen: je volgt een academische bachelor die toelating tot de educatieve master biedt, maar krijgt op basis van je diploma vrijstellingen voor een aantal opleidingsonderdelen, zodat je niet de volledige academische bachelor moet volgen.

Neem contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit voor meer informatie over het traject dat jij kan volgen.

Na een professionele bachelor secundair onderwijs

Na een professionele bachelor secundair onderwijs of een educatieve bachelor kan je, afhankelijk van de optie die je gevolgd hebt, schakelen naar een van deze afstudeerrichtingen:

Als je een professionele bachelor secundair onderwijs behaald hebt, volg je in de educatieve master de component leraarschap niet volledig, maar via een zalmtraject. Natuurlijk moet je ook eerst een schakelprogramma volgen om toelating te krijgen tot de educatieve master.

Vanaf september 2023 zullen leraren op masterniveau enkel nog volwaardig erkend worden op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs als ze de educatieve master hebben gevolgd.

De regering voorziet in een tijdelijke overgangsmaatregel die erin bestaat om een diploma van leraar uitgereikt door een hogeschool (academische bachelor onderwijs of educatieve bachelor) te combineren met een diploma van master. Voor wie een masterdiploma haalt na 2022-2023 volstaat deze combinatie niet meer.

Directies kunnen hierdoor ook nu al masters met een lerarendiploma van de hogeschool anders inschatten dan masters met een lerarendiploma uitgereikt door een universiteit (SLO of educatieve master). Het diploma van educatieve master biedt daarom de beste kansen aan masters op een vlotte, vaste tewerkstelling in het secundair onderwijs.