Van een professionele bachelor secundair onderwijs naar een educatieve master

Als je vanuit een professionele educatieve bachelor secundair onderwijs instroomt in een educatieve master, moet je de component leraarschap niet volledig volgen. Bepaalde onderwijskundige en didactische vakinhouden kwamen immers al in je professionele bachelor aan bod. Je kan daarom het zogenaamde zalmtraject volgen.

Eerst een schakelprogramma

Natuurlijk heb je, net als alle andere professionele bachelors, geen rechtstreekse toelating tot een educatieve master. Je moet eerst een schakelprogramma volgen. Afhankelijk van je optie, kan je 'schakelen' naar de afstudeerrichting:

Voor andere opleidingen zijn er geen schakelprogramma's naar de educatieve masteropleidingen. Als je wil instromen vanuit een professionele bachelor, is alleen een (academische) bachelor met studieduurverkorting een mogelijke optie. Zo kan je bv. een verkort bachelortraject taal- en letterkunde volgen om toelating te krijgen tot de afstudeerrichting twee talen

Voor meer informatie en om toelating tot een schakelprogramma of bachelor met studieduurverkorting aan te vragen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit, via de helpdesk.

Vrijstellingen in het zalmtraject

In het zalmtraject neem je (minstens) 30 studiepunten van de component leraarschap op, waaronder een stage, een vakdidactiek en de masterproef. Voor andere opleidingsonderdelen uit de component leraarschap kun je vrijstellingen aanvragen. Je volgt dus, na het schakelprogramma, nog:

  • 75 studiepunten voor een educatieve master van 90 studiepunten, waarvan 45 sp in je vakdomein en 30 sp uit de component leraarschap
  • 105 studiepunten voor een educatieve master van 120 studiepunten, waarvan 75 sp in je vakdomein en 30 sp uit de component leraarschap

Voor opleidingsonderdelen uit je vakdomein krijg je, op basis van je professionele bachelor, dus geen vrijstellingen.

Andere professionele bachelor behaald?

Ook vanuit andere professionele bachelors kan je via een schakelprogramma instromen in sommige afstudeerrichtingen van de educatieve masteropleidingen. Het zalmtraject kan je echter alleen volgen als je een professionele bachelor secundair onderwijs behaalde.

Al een master behaald?

Heb je na je professionele educatieve bachelor secundair onderwijs via een schakelprogramma al een (niet-educatieve) master behaald? Dan kan je je inschrijven voor het verkort traject. In het verkort traject krijg je wel vrijstellingen voor alle opleidingsonderdelen uit je vakdomein. Op basis van je professionele bachelor krijg je ook vrijstellingen voor een deel van de component leraarschap. Zo kan je op een snelle manier een vereist bekwaamheidsbewijs voor de tweede en derde graad secundair onderwijs behalen.

Al werkervaring?

Heb je na je professionele educatieve bachelor secundair onderwijs al een aantal jaren gewerkt in het onderwijs? Op basis van werkervaring kan je vrijstellingen aanvragen via de EVC-procedure.