Educatieve master in de talen

De educatieve master in de talen heeft drie afstudeerrichtingen.

​In deze afstudeerrichtingen verdiep je je verder in je vakdomein, maar tegelijk leer je ook alles over lesgeven en – meer specifiek – over lesgeven in jouw vakdomein. Na je educatieve master ben je dus helemaal klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Alle drie de afstudeerrichtingen omvatten 120 studiepunten.


“Het is jammer genoeg nog steeds ‘raar’ voor leerlingen dat een leraar van buitenlandse origine hen Nederlandse les geeft. Ik wil kansarme jongeren positieve signalen sturen en anderen inspireren om hetzelfde te doen."

- Mourad, educatieve master in de talen