Toelatingsvoorwaarden voor de verkorte educatieve master in de talen

Toelating tot de verkorte educatieve master

Rechtstreekse toelating

 • master in de literatuur van de moderniteit
 • master in de meertalige communicatie
 • master in de meertalige professionele communicatie
 • master in de taal- en letterkunde
 • master in de taalkunde
 • master in de theater- en filmwetenschap
 • master in het tolken
 • master in de vergelijkende letterkunde
 • master in het vertalen

Toelating aanvragen

 • andere master

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

 • ITNA: niveau C1
 • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.

Toelating tot de vakdidactiek Nederlands voor studenten toegepaste taalkunde

 • Je vooropleiding bepaalt ook tot welke vakdidactieken je rechtstreekse toelating hebt: bekijk het overzicht. Als je toegepaste taalkunde gestudeerd hebt, heb je geen rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek Nederlands. Je kan de vakdidactiek Nederlands opnemen zodra je voor Nederlands 60 studiepunten verworven hebt.
 • Als je je bachelordiploma toegepaste taalkunde aan UAntwerpen behaalde, heb je nog geen 60 sp verworven en volg je een inhaaltraject van (maximaal) 36 sp Nederlands.

Als je je bachelordiploma toegepaste taalkunde niet aan UAntwerpen behaalde, leg je je reeds behaalde sp Nederlands voor aan de studietrajectbegeleider Kathlijn Pittomvils (kathlijn.pittomvils@uantwerpen.be) die op basis daarvan een inhaaltraject opstelt.

Het inhaaltraject van 36 sp bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen uit het studieprogramma van de bachelor taal- en letterkunde:

 • Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie (6 sp)
 • Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie (6 sp)
 • Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 1 (3 sp)
 • Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 2 (3 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd (6 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog (6 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag (6 sp)

Vragen hierover? Contacteer de studietrajectbegeleider Kathlijn Pittomvils (kathlijn.pittomvils@uantwerpen.be).

Zowel studenten taal- en letterkunde als studenten toegepaste taalkunde hebben rechtstreeks toegang tot de vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal.