Werken in het onderwijs

"Formules komen tot leven in de experimenten die we samen doen."

Waarom koos je voor een opleiding fysica? 

Mijn talenten beperkten zich duidelijk tot wiskunde, fysica en chemie. Het eerste vond ik te abstract, het laatste niet abstract genoeg… Het proefondervindelijke en het probleemoplossende karakter van de fysica spraken mij het meest aan.

Welke kennis/competenties die je studies hebben bijgebracht benut je nu nog in je job?

Aanvankelijk dacht ik dat ik vakinhoudelijk veel te veel had moeten studeren en beter wat meer leservaring had opgedaan. Achteraf gezien ben ik blij dat ik zo’n brede kennis van alle takken binnen de fysica heb opgedaan. De vragen die leerlingen zich stellen zijn vaak onvoorspelbaar. Mocht mijn kennis zich beperken tot de leerstof die ik geef, zou ik vaak met de mond vol tanden staan.

Wat vind je leuk aan je job?

Het leukste aan mijn job vind ik de afwisseling. Sommige leerlingen denken erg wiskundig en pakken problemen dan ook op die manier aan. Een oud-leerling verving op het examen een schuine worp door een  horizontale worp, maar roteerde de zwaartekracht en de ondergrond. Na twee bladzijden verbluffend rekenwerk, kreeg hij de juiste uitkomst. Hij studeert nu exacte wiskunde aan de UAntwerpen. 
Anderen  benaderen problemen meer vanuit de realiteit en zijn soms verbazend creatief in het vermijden van moeilijke wiskundige vergelijkingen. Voor hen komen formules tot leven in de experimenten die we samen doen. Elk jaar heb ik wel een paar leerlingen die me blijven verrassen. 
Ook het technische aspect van mijn job spreekt me aan. Ik onderhoud het materiaal, probeer proeven te verbeteren, koop nieuwe stukken aan. Als ik de soortelijke lading van het elektron of de constante van Planck met grote nauwkeurigheid kan bepalen, dan stemt mij dat gelukkig.