Verbetering van het voorraadsysteem voor geneesmiddelen in het UZA

Voorbeeld van een masterproef (afstudeerrichting: Supply Chain Engineering)

​Door de vergrijzing van de bevolking in ontwikkelde landen, wordt de nood aan gezondheidszorg er steeds groter. Bijgevolg moeten ziekenhuizen steeds efficiënter werken: meer patiënten op een goede manier behandelen met dezelfde middelen (personeel, geld, materiaal).

Handelsingenieur Elias Leire onderzocht in het academiejaar 2019-2020 als masterproef hoe het huidige voorraadsysteem voor geneesmiddelen op de dienst ‘intensieve zorgen’ van het UZ Antwerpen kan worden verbeterd.

Elias: “Ik heb een model uit de academische literatuur toegepast op de praktijkcontext van het UZA. Uit de analyses en berekeningen bleek dat het ‘herbestel-moment’ van veel medicijnen er te hoog lag. Ook wanneer men pas zou bijbestellen bij een lagere voorraad, zou de dienstverlening naar de patiënten toe even hoog blijven. Het UZA en de centrale apotheek zouden er daarentegen wel (kostbare) tijd mee winnen.”

Elias paste ook nog een tweede model toe, een zogenaamd multi-item model. “Dat gaf me de mogelijkheid om te berekenen en aan te tonen dat het niveau van de dienstverlening verhoogd kan worden door de bestaande beschikbare capaciteit voor medicijnenopslag te herorganiseren.”

Voor zijn berekeningen werkte Elias met een vereenvoudigde set van zes representatieve medicamenten. In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer op de dienst intensieve zorgen. Elias: “Het doel van mijn masterproef was dan ook vooral om aan te tonen hoe verbetering mogelijk was, namelijk door de cruciale afweging tussen de opslagcapaciteit, het niveau van de dienstverlening en de aanvullingsefficiëntie te herevalueren. Voor mijn subset van zes medicamenten heb ik alvast enkele mogelijke optimalisaties voorgesteld. Maar om die te veralgemenen naar het hele medicijnengamma van de dienst intensieve zorgen is uiteraard nog verder onderzoek nodig.”

Tijdens het schrijven van deze masterproef brak de eerste golf van de coronacrisis uit. Elias: “Het uitgangspunt van mijn masterproef, namelijk de nood aan efficiëntere ziekenhuizen, werd hiermee nog actueler dan ooit.”