Semestermodules

Je kiest 2 semestermodules

In het eerste semester van je eerste masterjaar volg je verplichte opleidingsonderdelen. In de 3 andere semesters - in het tweede semester en in je tweede masterjaar - kies je telkens een semestermodule. De semestermodules omvatten een programma van 21 studiepunten, bestaande uit twee grondige studies en één bijzondere studie.

In het Nederlands:

 • Burgerlijk recht
 • Fiscaal recht
 • Europees en Internationaal recht
 • Ondernemingsrecht
 • Publiekrecht
 • Rechtshandhaving
 • Sociaal recht

In het Engels (uit de Master of Laws):

 • Commercial Transactions: Rights and Governance
 • Diversity and Law
 • European Constitutionalism and Fundamental Rights 
 • Sustainable Development and Global Justice

Daarnaast is er en vrije moduel van 12 studiepunten (één grondige studie en één bijzondere studie) die je vrij kan kiezen.  Via de module internationale mobiliteit kan je een deel van je opleiding (één semester of een jaar) vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.

De semestermodules maken het je mogelijk om een studieporgramma op maat samen te stellen. 

Ambieer je een internationale carrière? Dan kan je ook kiezen voor de volledig Engelstalige Master of Laws.

 

Opbouw van een semestermodule

Twee types opleidingsonderdelen

In elke module worden twee types opleidingsonderdelen aangeboden:

 • grondige studies
 • bijzondere studies

De grondige studies zijn erop gericht de juridische basiskennis te verdiepen en de student autonoom en creatief te leren werken met het recht.

De bijzondere studies zijn opleidingsonderdelen die in het verlengde liggen van een basisopleidingsonderdeel (bijvoorbeeld bewijsrecht, verzekeringsrecht, familiaal procesrecht) of opleidingsonderdelen die betrekking hebben op een bepaald domein van het maatschappelijk leven (bijvoorbeeld medisch recht, migratie- en migrantenrecht). Het zijn dus deels opleidingsonderdelen met specifieke rechtsinhouden, deels opleidingsonderdelen waarin het recht uit de basisopleidingsonderdelen in een bijzonder deelgebied wordt toegepast.

Een overzicht van de opleidingsonderdelen die je per module kan kiezen, vind je in het studieprogramma.

Opbouw van een semestermodule

Bij het samenstellen van een semestermodule maak je binnen een rechtsdomein een combinatie van:

 • 2 grondige studies (2 x 9 sp.)
 • 1 bijzondere studie (3 sp.)

Een semestermodule volg je in beginsel binnen eenzelfde semester.

Richtlijnen bij het samenstellen van een semestermodule

Het studieprogramma biedt je een overzicht van de aangeboden opleidingsonderdelen per rechtsdomein. Elk module-opleidingsonderdeel is ondergebracht in een welbepaald rechtsdomein: je kan er niet zelf voor kiezen om een module-opleidingsonderdeel tot een ander rechtsdomein te laten behoren.

De semestrialisering van de opleiding maakt dat je elk opleidingsonderdeel niet in elk semester kan kiezen. 

Je kan niet twee keer hetzelfde opleidingsonderdeel kiezen. 

Het sterkt tot aanbeveling je bij de start van de master een goed beeld te vormen van de opleidingsonderdelen die je over de twee masterjaren heen wenst te volgen.

Uitzonderingen op de semestermodules

Een semestermodule stel je in principe steeds samen binnen eenzelfde rechtsdomein, maar er zijn een aantal uitzonderingen.

Equivalenties

Je kan bepaalde opleidingsonderdelen uit je semestermodule vervangen door andere activiteiten met toelating van het Uitgebreid Dagelijks Bestuur (UDB).

Hieronder vind je een overzicht van de equivalenties.

Type opleidingsonderdeel Equivalent met
 • Grondige studie
 • internationale pleitwedstrijd (in functie van de inhoud)
 • Bijzondere studie
 • opleidingsonderdeel van een gasthoogleraar
 • themacollege

 

Een semester of een academiejaar studeren in het buitenland

Tijdens de masteropleiding zijn er vier mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Als je tijdens het tweede semester van het eerste masterjaar op uitwisseling gaat, dan volg je in het buitenland 21 studiepunten. Aan de Universiteit Antwerpen volg je in dat academiejaar dan nog:

 • de verplichte opleidingsonderdelen van het eerste semester (30 sp.)
 • de meesterproef (onderzoeksvoorstel 3 sp.)
 • communicatievaardigheden en conflictoplossing volg je in een daaropvolgend academiejaar

Als je tijdens het eerste of tweede semester van het tweede masterjaar op uitwisseling gaat, dan volg je in het buitenland 24 studiepunten. Aan de Universiteit Antwerpen volg je dan nog:

 • 1 grondige studie (9 sp.) en 1 bijzondere studie
 • de meesterproef (stage 6 sp. en  thesis 18 sp.)

Als je gedurende het volledige tweede masterjaar op uitwisseling gaat, dan volg je in het buitenland 36 studiepunten. Aan de Universiteit Antwerpen volg je dan nog:

 • de meesterproef (stage 6 sp. en thesis 18 sp.)

De zogenaamde module 'internationale mobiliteit' is niet ingedeeld naar aard van de vakken (grondige en bijzondere studies). Het buitenlandse studieaanbod heeft vaak een andere samenstelling en kan meestal niet binnen eenzelfde rechtsdomein worden gekwalificeerd. De samenstelling ervan moet wel voldoen aan criteria van aantal studiepunten, niveau en inhoud, waarbij overlap met aan de Universiteit Antwerpen gevolgde vakken streng bewaakt wordt.

Lees meer over studeren in het buitenland als rechtenstudent