Studieprogramma masteropleidingen rechten

Verschillende mogelijkheden

Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kan je zelf je studieprogramma deels samenstellen. Je houdt hierbij rekening met de richtlijnen die vooropgesteld zijn per opleiding. Alle richtlijnen vind je terug in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten.

Master in de rechten

Stel je eigen studieprogramma samen

Het studietraject van de master in de rechten omvat in totaal 120 studiepunten, waarvan:

 • zes verplichte opleidingsonderdelen in het eerste semester van het eerste masterjaar
 • een verplicht opleidingsonderdeel in het tweede semester van het eerste masterjaar
 • een grondslagen- en hulpwetenschappenvak: keuzeopleidingsonderdeel in het tweede semester van het tweede masterjaar
 • drie modules: twee semestermodules en één vrije module​
  • semestermodule: twee grondige studies en één bijzondere studie uit éénzelfde rechtsdomein
  • vrije module: één grondige studie en één bijzondere studie, vrij te kiezen uit alle rechtsdomeinen

Rechtsdomeinen

In het Nederlands:

 • Burgerlijk recht
 • Fiscaal recht
 • Europees recht en Internationaal privaatrecht​
 • Ondernemingsrecht
 • Publiekrecht
 • Strafrecht
 • Sociaal recht

In het Engels (uit de Master of Laws):

 • Commercial Transactions: Rights and Governance
 • Commercial Transactions and Disputes
 • Diversity and Law
 • European Constitutionalism and Fundamental Rights 
 • Sustainable Development and Global Justice

In de master in de rechten mag je één Engelstalige module opnemen. Je neemt de bijhorende opleidingsonderdelen in hetzelfde semester op.

Grondige en bijzondere studies

In elke module worden twee types opleidingsonderdelen aangeboden:

 • grondige studies: zijn erop gericht de juridische basiskennis te verdiepen en de student autonoom en creatief te leren werken met het recht.
 • bijzondere studies: zijn opleidingsonderdelen die in het verlengde liggen van het basisopleidingsonderdeel (bijvoorbeeld bewijsrecht, verzekeringsrecht, familiaal procesrecht) of opleidingsonderdelen die betrekking hebben op een bepaald domein van het maatschappelijke leven (bijvoorbeeld medisch recht, migratie- en migrantenrecht). Het zijn dus deels opleidingsonderdelen met specifieke rechtsinhouden, deels opleidingsonderdelen waarin het recht uit de basisopleidingsonderdelen in een bijzonder deelgebied wordt toegepast.

Een overzicht van de opleidingsonderdelen die je per module kan kiezen, vind je in het studieprogramma

Master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht

Het studieprogramma ligt vast, waardoor je geen keuzemogelijkheden hebt bij het samenstellen van je studieprogramma.

Het studieprogramma is opgebouwd uit enkele basisopleidingsonderdelen, grondige studies en bijzondere studies.

 • grondige studies: zijn erop gericht de juridische basiskennis te verdiepen en de student autonoom en creatief te leren werken met het recht.
 • bijzondere studies: zijn opleidingsonderdelen die in het verlengde liggen van het basisopleidingsonderdeel (bijvoorbeeld bewijsrecht, verzekeringsrecht, familiaal procesrecht) of opleidingsonderdelen die betrekking hebben op een bepaald domein van het maatschappelijke leven (bijvoorbeeld medisch recht, migratie- en migrantenrecht). Het zijn dus deels opleidingsonderdelen met specifieke rechtsinhouden, deels opleidingsonderdelen waarin het recht uit de basisopleidingsonderdelen in een bijzonder deelgebied wordt toegepast.

Master of Laws

De opleiding Master of Laws heeft een eigen traject.