Werken en studeren combineren Master in de rechten

Ga je werken en studeren combineren? Je kan de masteropleiding volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.

Het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST) staat voor je klaar met advies, workshops, een boekenservice, een onthaalavond enzovoort.

Blended onderwijs

De Faculteit Rechten biedt een flexibel traject voor werkstudenten in de masteropleiding aan dat tegemoet komt aan de vraag naar blended leren via zelfstudie en opvolgmomenten voor de plichtvakken en tegelijk de mogelijkheid biedt dat de studenten in avondonderwijs zich kunnen specialiseren in het fiscaal recht.

Als werkstudent in de master in de rechten:

  • volg je de grondslagen-, hulpwetenschappen- en verplichte juridische opleidingsonderdelen grotendeels via afstandsonderwijs. Je maakt hiervoor gebruik van de cursus en eventueel aanvullend studiemateriaal en voor sommige opleidingsonderdelen stellen we de hoorcolleges als webcolleges ter beschikking op de online leeromgeving. Daarnaast organiseren we voor elk opleidingsonderdeel gedurende 4 contacturen repetitie-, feedback- of oefensessies. Deze sessies vinden plaats tijdens de avonduren (tussen 17 en 22 uur) of op zaterdagvoormiddag.
  • sluit je voor de grondige studies en de bijzondere studies aan bij de reguliere studenten. Studenten die zich willen specialiseren in het fiscaal recht kunnen de modules fiscaal recht volgen in avondonderwijs. Studenten die belangstelling hebben voor andere modules kunnen aansluiten bij de opleidingsonderdelen aangeboden in het dagprogramma. Verplichte aanwezigheid wordt vaak vereist.
  • volg je ook voor de meesterproef hetzelfde traject als de reguliere studenten.

Voor sommige opleidingsonderdelen kan je ook gebruikmaken van andere voorzieningen inzake blended leren, zoals studierichtvragen of reflectievragen over de inhoud van de hoofdstukken of zoals tussentijdse toetsen.

Onderwijs- en examenfaciliteiten

Voor aanvang van het academiejaar werden een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten vastgelegd. Naast deze faciliteiten kan het traject verder aangepast worden qua vorm en inhoud in functie van de combinatie werken en studeren. 

Om van deze faciliteiten gebruik te maken, moet je je registreren bij Centrum WeST. Als geregistreerde werkstudent kan je bovendien gebruikmaken van de volledige dienstverlening van Centrum WeST.