Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor en master in de rechten.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 3 en 4 mei 2022 bezocht het peerreviewteam de opleiding rechten en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Het peerreviewteam was onder de indruk van het onderwijsconcept: de competentiegerichte insteek is een troef. De aandacht voor de studenten, vooral de beginnende studenten, is lovenswaardig. De masteropleiding onderscheidt zich door een verplicht stage die de student kan doorlopen in verschillende rechtsdomeinen, verscheidene sectoren en zelfs in het buitenland. De opleiding werkt de komende jaren aan een omvangrijke bachelorhervorming om haar onderwijs nog verder te versterken.

De opleidingen worden gedragen door een opvallend toegewijd team. Dit team zet continu in op een sterk uitgebouwde overlegcultuur. Op deze manier zijn de opleidingsprogramma’s gefundeerd in een krachtige kwaliteitscultuur. Bovendien kunnen de opleidingen trots zijn op verschillende good practices in hun onderwijspraktijk.

De opleiding heeft al veel energie gestoken in een taalvaardigheidsprogramma, onder meer door de ontwikkeling van instaptoetsen en aangepaste remediëring. Ze is nu van plan om haar beleid inzake taalvaardigheid voor rechtenstudenten te actualiseren en te bekijken wat nog beter kan. Er wordt ook werk gemaakt van uniforme richtlijnen over studielast voor alle opleidingsonderdelen.

De inhoudelijke keuze voor een sterke tak fiscaal recht, waaronder een specifieke master-na-masteropleiding, maar ook een afstudeerrichting in de reguliere masteropleiding, is zonder meer een troef. De Europese erkenning als state-of-the-art Customs academic programme is daar een perfecte illustratie van.

Internationalisering staat bij de opleidingen duidelijk hoog aangeschreven: de inspanningen om kwaliteitsvolle mogelijkheden voor uitwisseling van studenten te maximaliseren, zijn opmerkelijk.

Cijfers

De website 'opleiding in cijfers' geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.