Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2018 vond dit plaats voor de opleiding rechten.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2022 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Op basis van de visitatie van 2016, het opvolgingsplan na visitatie en op basis van de interne procesbewaking en -sturing kenmerkt de opleiding zich door volgende sterktes, en werkt ze aan volgende punten.

Het programma van de bachelor- en de masteropleiding rechten is evenwichtig is opgebouwd met een goede spreiding tussen de juridische opleidingsonderdelen, de hulpwetenschappen, oefeningen en vaardighedenonderwijs.

Hoewel veel onderwijs aan grote studentengroepen wordt gegeven, gebruiken docenten verschillende interactieve onderwijsvormen. Om studenten te ondersteunen, zijn er webcolleges en interactieve repetitie-, feedback- en oefencolleges.

De opleiding besteedt veel aandacht aan vaardigheden in de bachelor en in de master. De opleiding zet extra in op de begeleiding en ondersteuning van eerstejaarsstudenten met instaptoetsen en proefexamens en een persoonlijke coach. Voor zwakke studenten zijn er taaltoetsen met bijhorende remediëring en studietrajectbegeleiding. Voor sterkere studenten is er het traject van aspirant-onderzoeker en de Engelstalige masteropleiding als extra uitdaging.

Sinds de visitatie heeft de opleiding het programma meer flexibel samengesteld, zonder te raken aan de coherentie van het programma. Studenten krijgen meer feedback op taalvaardigheidsoefeningen, met specifieke aandacht voor gelijke beoordelingscriteria over opleidingsonderdelen heen.

Om het talenonderwijs te verbeteren heeft de opleiding de taalcompetenties geherformuleerd, de taalvakken en het vak ‘Buitenlandse rechtsstelsels’ beter op elkaar afgestemd en krijgen studenten de juridische basisterminologie in verschillende talen aangereikt. Deze versterking vormt een goede basis voor de uitdieping van internationale competenties en competenties rond rechtsvergelijking.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 140kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.