Schakelprogramma

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Mag je starten?

Je hebt een diploma van professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk (met minstens 100 studiepunten aan rechtsvakken en/of vaardigheden toegepast op rechtsvakken) nodig om te starten aan het schakelprogramma.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Hoe verlopen de lessen en examens?

Er zijn geen aparte lessen en examens voor studenten die het schakelprogramma volgen. Je sluit in de lessen en examens aan bij de andere bachelorstudenten van de rechtenopleiding. Je bent dan ook gebonden aan dezelfde volgtijdelijkheidsregels als de bachelorstudenten. Lees meer over de volgtijdelijkheidsregels via de helpdesk van de Faculteit Rechten.