Side header image
Master in de rechten
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Naast de grondslagen, hulpwetenschappen en de verplichte juridische opleidingsonderdelen (EERSTE semester) en de vaardigheden kies je een module. Binnen deze module kies je uit het aanbod voor het TWEEDE semester 2 grondige studies en 1 bijzondere studie. Je mag tijdens je volledige opleiding één Engelstalige module van de Master of Laws opnemen, maar dan dien je deze volledig op te nemen en één extra bijzondere studie naar keuze uit een ander rechtsdomein of een grondslagenvak of hulpwetenschap naar keuze van modeltraject deel II bij op te nemen (in totaal 21 studiepunten)

Verplichte grondslagen en hulpwetenschappen

Ethiek3sp1e sem.
Lemmens, Willem
Deontologie6sp1e sem.
Rutten, Stefan
 

Verplichte juridische opleidingsonderdelen

Human Rights Law6sp1e sem.
Vandenhole, Wouter
Insolventierecht met inbegrip van zekerheden6sp1e sem.
Vanmeenen, Melissa
Internationaal Privaatrecht6sp1e sem.
Kruger, Thalia
Droit comparé3sp1e sem.
Traest, Michael
 

Vaardigheden

Communicatievaardigheden en conflictoplossing6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Meesterproef - Onderzoeksvoorstel3sp1e+2e sem
Rozie, Joëlle
 

Module Burgerlijk recht

Grondige studies Burgerlijk recht

Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Familiaal vermogensrecht9sp2e sem.
Barbaix, Renate
Grondige studie Goederenrecht en bijzondere overeenkomsten9sp2e sem.
Carette, Nicolas
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Personen- en familierecht9sp2e sem.
Swennen, Frederik
 

Bijzondere studies Burgerlijk recht

Bewijsrecht3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Kinder- en jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
NNB, -
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Module Fiscaal recht

Grondige studies Fiscaal recht

Advanced Course on International Tax Law9sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Grondige studie Registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer9sp2e sem.
Geelhand de Merxem, Nicolas
Grondige studie vennootschapsbelasting m.i.v. herstructureringen.9sp2e sem.
Peeters, Bruno
Brosens, Linda
 

Bijzondere studies Fiscaal recht

Douane en accijnzen3sp2e sem.
Van Dooren, Eric
Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Fiscale procedure3sp2e sem.
Plets, Nicole
 

Module Europees recht en Internationaal Privaatrecht

Grondige studies Europees recht en Internationaal Privaatrecht

Advanced Course on the EU's Economic Integration and the Internal market9sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Recht van de Europese Unie9sp2e sem.
Meeusen, Johan
 

Bijzondere studies Europees recht en Internationaal Privaatrecht

European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
External Relations of the European Union3sp2e sem.
De Waele, Henri
International and European Health Law3sp2e sem.
Lierman, Steven
 

Module Ondernemingsrecht

Grondige studies Ondernemingsrecht

Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Financieel recht9sp2e sem.
De Muynck, Michiel
Grondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerheden9sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Marktpraktijken en consumentenbescherming9sp2e sem.
Straetmans, Gert
 

Bijzondere studies Ondernemingsrecht

Bewijsrecht3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
Privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
NNB, -
Ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Module Publiekrecht

Grondige studies Publiekrecht

Grondige studie Bestuursrecht9sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Grondwettelijk recht9sp2e sem.
Velaers, Jan
 

Bijzondere studies Publiekrecht

Migratierecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
Milieurecht3sp2e sem.
Carette, Ann
Publiek procesrecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen3sp2e sem.
Berx, Cathy
Ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
 

Module Strafrecht

Grondige studie Strafrecht

Grondige studie Strafrecht9sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Bijzondere studies Strafrecht

Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Kinder- en jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Strafrechtelijk sanctierecht3sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Module Sociaal recht

Grondige studies Sociaal recht

Grondige studie Individueel arbeidsrecht9sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Grondige studie Internationaal en Europees Sociaal recht9sp2e sem.
Verschueren, Herwig
Grondige studie Sociale bescherming van werknemers9sp2e sem.
Louckx, Freek
 

Bijzondere studies Sociaal recht

European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
International and European Health Law3sp2e sem.
Lierman, Steven
Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
Migratierecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
 

Module European Constitutionalism and Fundamental Rights

Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
European Fundamental Rights Law3sp2e sem.
Van De Heyning, Catherine
 

Module Sustainable Development and Global Justice

Advanced Course on International Law and Sustainable Development6sp2e sem.
De Feyter, Koen
Advanced Course on Human Rights and Global Justice6sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Local Perspectives on Law and Development3sp2e sem.
Lizarazo Rodriguez, Liliana
Law and the Global Economic Governance of Development3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
 

Module Commercial Transactions & Disputes

Advanced Course on International Commercial Transactions6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Verheyen, Wouter
Advanced Course on Dispute Settlement6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Pertegas, Marta
Vanlerberghe, Beatrix
Harmonised Private Law3sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
International Insolvency Law3sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Modeltraject deel 2

Je kiest opnieuw een module (2 grondige studies en 1 bijzondere studie) in het eerste semester. Het tweede semester kies je naast het grondslagenvak en de vaardigheden nog 1 grondige en 1 bijzondere studie vrij uit eender welk rechtsdomein.

Grondslagen en hulpwetenschappen: 1 vak te kiezen

Rechtsfilosofie3sp2e sem.
Van Assche, Kristof
Rechtspsychologie3sp1e sem.
Vanderhallen, Miet
Rechtssociologie3sp2e sem.
Van Aeken, Koen
Rechtsgeschiedenis3sp2e sem.
Van Goethem, Herman
Wetgevingsleer3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Legal Pluralism3sp2e sem.
Neidhardt, Alberto
Law and Economics3sp2e sem.
Kerkmeester, Hendrik
 

Vaardigheden

Meesterproef - Stage6sp1e+2e sem
Rozie, Joëlle
Meesterproef - thesis18sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Module Burgerlijk recht

Grondige studies Burgerlijk recht

Grondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen9sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
Grondige studie Gerechtelijk recht9sp1e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Grondige studie Verbintenissenrecht9sp1e sem.
Weyts, Britt
Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Familiaal vermogensrecht9sp2e sem.
Barbaix, Renate
Grondige studie Goederenrecht en bijzondere overeenkomsten9sp2e sem.
Carette, Nicolas
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Personen- en familierecht9sp2e sem.
Swennen, Frederik
 

Bijzondere studies Burgerlijk recht

Gezondheidsrecht3sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
International Family Law3sp1e sem.
Swennen, Frederik
Kruger, Thalia
Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
Bewijsrecht3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Kinder- en jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
NNB, -
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Module Fiscaal recht

Grondige studies Fiscaal recht

Grondige studie BTW9sp1e sem.
Vandenberghe, Luk
Grondige studie Europees belastingrecht9sp1e sem.
Peeters, Bruno
Van de Vijver, Anne
Grondige studie personenbelasting m.i.v. belastingen in een meergelaagde staatsstructuur9sp1e sem.
Plets, Nicole
Advanced Course on International Tax Law9sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Grondige studie Registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer9sp2e sem.
Geelhand de Merxem, Nicolas
Grondige studie vennootschapsbelasting m.i.v. herstructureringen.9sp2e sem.
Peeters, Bruno
Brosens, Linda
 

Bijzondere studies Fiscaal recht

Boekhoudrecht en financiële analyse3sp1e sem.
Brosens, Linda
Douane en accijnzen3sp2e sem.
Van Dooren, Eric
Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Fiscale procedure3sp2e sem.
Plets, Nicole
 

Module Europees recht en Internationaal Privaatrecht

Grondige studies Europees recht en Internationaal Privaatrecht

Advanced Course on the EU's Economic Integration and the Internal market9sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Recht van de Europese Unie9sp2e sem.
Meeusen, Johan
 

Bijzondere studies Europees recht en Internationaal Privaatrecht

European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
External Relations of the European Union3sp2e sem.
De Waele, Henri
International and European Health Law3sp2e sem.
Lierman, Steven
 

Module Ondernemingsrecht

Grondige studies Ondernemingsrecht

Grondige studie Europees mededingingsrecht9sp1e sem.
Blockx, Jan
Grondige studie Intellectueel eigendomsrecht en vrij verkeer9sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Straetmans, Gert
Grondige studie Sociaal statuut zelfstandige ondernemer9sp1e sem.
Louckx, Freek
Grondige studie Vennootschappen en kapitaalmarkten9sp1e sem.
Houben, Robby
Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Financieel recht9sp2e sem.
De Muynck, Michiel
Grondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerheden9sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
Grondige studie Internationaal Privaatrecht9sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Marktpraktijken en consumentenbescherming9sp2e sem.
Straetmans, Gert
 

Bijzondere studies Ondernemingsrecht

Boekhoudrecht en financiële analyse3sp1e sem.
Brosens, Linda
Collectief Arbeidsrecht3sp1e sem.
Buelens, Jan
Maritiem recht3sp1e sem.
NNB, -
Transport Law3sp1e sem.
Verheyen, Wouter
Bewijsrecht3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
Privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
NNB, -
Ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Module Publiekrecht

Grondige studies Publiekrecht

Grondige studie Bestuursrecht9sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Grondige studie Contracteren met de overheid9sp2e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie Grondwettelijk recht9sp2e sem.
Velaers, Jan
 

Bijzondere studies Publiek recht

Migratierecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
Milieurecht3sp2e sem.
Carette, Ann
Publiek procesrecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen3sp2e sem.
Berx, Cathy
Ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
 

Module Strafrecht

Grondige studies Strafrecht

Advanced course on International Criminal Law9sp1e sem.
Dewulf, Steven
Grondige studie Strafprocesrecht9sp1e sem.
Meese, Joachim
Grondige studie Strafrecht9sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Bijzondere studies Strafrecht

Bijzonder strafrecht3sp1e sem.
Rozie, Joëlle
Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Kinder- en jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Strafrechtelijk sanctierecht3sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Module Sociaal recht

Grondige studies Sociaal recht

Grondige studie Individueel arbeidsrecht9sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Grondige studie Internationaal en Europees Sociaal recht9sp2e sem.
Verschueren, Herwig
Grondige studie Sociale bescherming van werknemers9sp2e sem.
Louckx, Freek
 

Bijzondere studies Sociaal recht

European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
International and European Health Law3sp2e sem.
Lierman, Steven
Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
Migratierecht3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
 

Module European Constitutionalism and Fundamental Rights

Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
European Fundamental Rights Law3sp2e sem.
Van De Heyning, Catherine
 

Module Substainable Development and Global Justice

Advanced Course on International Law and Sustainable Development6sp2e sem.
De Feyter, Koen
Advanced Course on Human Rights and Global Justice6sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Local Perspectives on Law and Development3sp2e sem.
Lizarazo Rodriguez, Liliana
Law and the Global Economic Governance of Development3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
 

Module Commercial Transactions & Disputes

Advanced Course on International Commercial Transactions6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Verheyen, Wouter
Advanced Course on Dispute Settlement6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Pertegas, Marta
Vanlerberghe, Beatrix
Harmonised Private Law3sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
International Insolvency Law3sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Module Commercial Transactions: Rights & Governance

Advanced Course on European Competition Law in Context6sp1e sem.
Cambien, Nathan
Advanced Course on International Trade and Investment Law6sp1e sem.
Cantore, Carlo
European, International and Comparative Intellectual Property Law3sp1e sem.
van Zimmeren, Esther
International Mergers and Acquisitions3sp1e sem.
Houben, Robby
 

Module Diversity and Law

Advanced Course Genders, Sexualities and the Law6sp1e sem.
Swennen, Frederik
Cannoot, Pieter
Advanced Course The Inclusive, Sustainable City and Law6sp1e sem.
De Somer, Stéphanie
van Zimmeren, Esther
De Feyter, Koen
International and European Immigration and Asylum Law3sp1e sem.
Vanheule, Dirk
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Equivalente keuzevakken

Je kan bepaalde opleidingsonderdelen uit je semesterpakket vervangen. Dit geldt voor alle studenten, maar voor sommige opleidingsonderdelen heb je wel toestemming nodig van de faculteit.

Internationale Pleitwedstrijd ICC Mediation Competition6sp2e sem.
NNB, -
Internationale Pleitwedstrijd Moot court droit constitutionnel6sp2e sem.
NNB, -
Internationale Pleitwedstrijd Frits Kalshoven Competition3sp2e sem.
Rutten, Stefan
Law and Technology3sp2e sem.
Van Eecke, Patrick