Wat kan ik verwachten?

Letterkunde & cultuur

De studenten verwerven niet alleen een brede kennis van de Duitse geschiedenis en van Duitstalige culturen, maar ook van de huidige Bondsrepubliek Duitsland. Voor de cultuurgeschiedenis gaan we terug tot de Middeleeuwen; voor de literatuurgeschiedenis focussen we op de ontwikkeling vanaf de Verlichting tot heden, waarbij we ons vooral richten op de zogenaamde „Sattelzeit“ (rond 1800) en op de 20ste en 21ste eeuw. Literatuur uit de Bondsrepubliek Duitsland, de DDR en Oostenrijk staat hierbij centraal.

In het studieprogramma 'Moderne Duitse Literatuurwetenschap' richten we ons vooral op auteurs die een blijvende invloed hebben gehad op de wereldliteratuur, zoals Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka en Bertolt Brecht, en op Duitstalige Nobelprijswinnaars zoals Thomas Mann, Nelly Sachs en Elfriede Jelinek. Naast deze beroemde schrijvers wordt ook aandacht besteed aan literaire werken die op een interessante manier omgaan met taalkundige experimenten, gender en culturele identiteit, herinneringscultuur, censuur en controle, zoals bijvoorbeeld in het oeuvre van Irmgard Keun, Christa Wolf en Kathrin Röggla. Hoewel literaire teksten (proza, poëzie, theater) centraal staan, behandelen we - om het Duitsland van vandaag, zijn geschiedenis en culturen breder te kunnen begrijpen - ook Duitse film, recente (pop)muziek en internetliteratuur. Daarnaast lezen we belangrijke Duitstalige filosofische werken van onder andere Immanuel Kant, Walter Benjamin en Hannah Arendt.

Taalkunde

We starten de opleiding Duits met een flinke dosis descriptieve grammatica, zowel in BA1 als in BA2, om de basis te leggen voor een goed begrip van het Duitse taalsysteem (ook contrastief met het Nederlands) en als een van de fundamenten voor de ontwikkeling van de Duitse taalbeheersing.

In de verdere opleidingsonderdelen Duitse taalkunde staat variatie centraal, waarbij we focussen op geografische, historische en sociologische taalvariatie. ‘Wat is Plattdeutsch?’, ‘hoe hebben modale werkwoorden zich door de geschiedenis heen ontwikkeld?’ en ‘praten vrouwen anders dan mannen?’ zijn enkele van de vragen die we in de verschillende vakken Duitse taalkunde trachten te beantwoorden.

Taalbeheersing

We hechten grote waarde aan een hoog taalbeheersingsniveau (C1/C2 van het Europese referentiekader) en zijn dan ook erg trots op het hoge niveau dat veel van onze studenten behalen (hoewel we van nul starten). Dit bereiken we onder meer door te werken in kleine groepen, door extra schrijf- en conversatieoefeningen en door de integratie van een schrijftraject in de vakken Duitse taalkunde en Duitse letterkunde.

Typisch voor de opleiding Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen is een nauwe samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde voor de opleidingsonderdelen Duitse Grammatica en Cultuurgeschiedenis.