Wat kan ik verwachten?

Letterkunde

In de opleidingsonderdelen letterkunde komt niet alleen de Duitse canon aan bod (Goethe, Schiller, Kafka, …), maar besteden we heel bewust aandacht aan literatuur buiten de mainstream. Zo lezen we vrouwelijke auteurs, hedendaagse werken, Duits-joodse literatuur (door een intensieve samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies) en auteurs uit Oostenrijk.

Taalkunde

Ook in de opleidingsonderdelen taalkunde staat variatie centraal: geografische, historische en sociologische taalvariatie. ‘Wat is Plattdeutsch?’, ‘hoe hebben modale werkwoorden zich door de geschiedenis heen ontwikkeld?’ en ‘praten vrouwen anders dan mannen?’ zijn enkele van de vragen die we in de verschillende vakken Duitse taalkunde beantwoorden.

Taalbeheersing

We hechten grote waarde aan een hoog taalbeheersingsniveau (C1/C2 van het Europese referentiekader) en zijn dan ook erg trots op het hoge niveau dat veel van onze studenten behalen (hoewel we van nul starten). Dit bereiken we onder meer door te werken in kleine groepen, door extra schrijf- en conversatieoefeningen en door de integratie van een schrijftraject in de vakken Duitse taalkunde en Duitse letterkunde.

Typisch voor de opleiding Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen is een nauwe samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde voor de opleidingsonderdelen Duitse Grammatica en Cultuurgeschiedenis.