Chinees

Chinees studeren aan UAntwerpen

Met de C-taal Chinees bedoelen we de standaardtaal van China, Mandarijn, die door meer dan een miljard mensen wordt gesproken. China is ’s werelds tweede grootste economie, en haar politieke en culturele invloed wordt jaar na jaar belangrijker. Tot de 19de eeuw was China eigenlijk altijd al een economische supermacht, de studie van het Chinees is dan ook een bijzondere keuze, vanuit cultureel oogpunt, maar evenzeer gezien het hedendaagse belang. De opleiding focust op China en de Chinese taal vanuit verschillende invalshoeken en biedt naast een grondige taalverwerving ook een voorbereiding op een rol als meertalig intercultureel communicator tussen België/Europa, China en daarbuiten.

Curriculum en doelstellingen

Ons curriculum focust op verschillende leerlijnen om de nodige competenties na de bachelor en master te verwerven, waaronder taalbeheersing, cultuur en vertalen.

In de cultuurvakken komen zowel aspecten van de historische ontwikkeling van de Chinese taal en cultuur aan bod, als hedendaagse Chinese en internationale vraagstukken.

Voor het beoogde taalniveau voor taalbeheersing en vertalen verwijzen we naar HSK. HSK is de afkorting van Hanyu Shuiping Kaoshi, de officiële Chinese taalniveautoets. HSK5 is het niveau dat in China wordt geëist van buitenlandse studenten die universitaire studies in de humane wetenschappen willen volgen in het Chinees, en wordt gezien als het noodzakelijke niveau om professioneel te kunnen functioneren. De Chinese overheid geeft HSK5 als richtniveau voor C1 in het Europees referentiekader.

Tijdens de bachelor toegepaste taalkunde streven we naar de volgende niveaus:

  • Ba1: HSK1 en 2
  • Ba2: HSK 3
  • Ba3: HSK4

Deze niveaus zijn indicatief. In Ba2 komen immers ook grammaticale aspecten van HSK4 aan bod, en tijdens de vertaalcolleges in Ba3 worden er naast teksten op HSK4-niveau ook authentieke teksten behandeld. Dit is reeds mogelijk dankzij de combinatie van actieve en passieve vaardigheden, en het gebruik van digitale applicaties en vertaaltools.

In de master werken we voor taalbeheersing op niveau HSK5 en vertalen we authentieke technische en culturele teksten.

Hoe snel leer je Chinees?

Na twee jaar spreek je al heel wat Chinees! Luister maar naar Kaat... (Nederlands vanaf 01:20)

Een jaar naar China

Voor de leerlijn taalbeheersing is de situatie voor Chinees anders dan voor de andere C-talen. Om niveau HSK5 te bereiken in de master, bieden we sinds 2011 de mogelijkheid aan alle studenten die dit wensen om een half jaar tot een jaar een intense taalstudie in China te volgen. Dit taalbad komt dus na de bachelor, voor de master. Studiebeurzen en stages maakten dit tot nu toe voor iedereen financieel haalbaar, en we breiden de bestemmingen en partnerschappen verder uit. Bovendien kunnen de studenten 6 studiepunten verdienen voor de master mits het behalen van een HSK5-certificaat, en nog eens 6 studiepunten na het succesvol afronden van een didactische stage, waarvoor de B-taal wordt ingezet.

Deze buitenlandse studieperiode is niet verplicht en is voor zij-instromers of studenten met een voldoende hoog niveau ook niet nodig. De ervaring draait echter om meer dan het behalen van studiepunten en een HSK-certificaat. Ze is intussen voor tientallen studenten een unieke langdurige onderdompeling geweest in de Chinese cultuur, wat een onvervangbare verrijking en aanvulling betekent op je studietijd in Antwerpen.

Enkele alumni behaalden na hun studietijd het gegeerde HSK6-certificaat. Zij vertalen en tolken van en naar het Chinees, in verschillende domeinen. Voor alumni met een HSK5-niveau is vertalen echter de meest aangewezen doelstelling.

Chinees wordt gedoceerd door Ching Lin Pang, Ping NgYu-chieh Lai en Wim Haagdorens.