Engels

Studiereis naar de Verenigde Staten

Snuif de sfeer op!

Waarom Engels studeren?

Ja, waarom zou je Engels nog gaan studeren als iedereen het toch al spreekt en verstaat?

Engels als lingua franca

Het is een beetje waar natuurlijk. Engels is nu eenmaal dé wereldtaal die meer mensen uit verschillende culturen en continenten met elkaar verbindt dan alle andere wereldtalen bij elkaar. Het is dé taal van de muziek en van de grote filmindustrie, van Netflix en Sillicon Valley, van de internationale diplomatie en de politieke communicatie. Engels is de voertaal van een populaire cultuur die door de globalisering razendsnel evolueert naar een wereldomvattend verhaal waar miljoenen, misschien wel miljarden, mensen in min of meerdere mate aan deelnemen.  Engels is dan ook dé taal van de glocalisation: de taal waarin mensen uit de meest diverse culturen  en taalgebieden in deze steeds sneller uitdijende wereld elkaar vinden, met elkaar in gesprek gaan.

Engels zoals een moedertaalspreker

Ja, velen spreken een mondje Engels. Maar in deze opleiding leer je meer dan een mondje. Dankzij een zorgvuldig uitgebalanceerd curriculum in de bachelor toegepaste taalkunde verwerf je gaandeweg een veel uitgebreider vocabularium, een dieper inzicht in de structuur en de geschiedenis van de taal.

Wat daarenboven voor een vertaler of een tolk, maar ook voor vele andere vormen van communicatie, van het grootste belang is: je leert oneindig veel over de finesses, de varianten en de nuances van de taal, en je leert de valkuilen en de hinderlagen te vermijden die je wachten als je maar een mondje Engels spreekt. Je leert jezelf zowel mondeling als schriftelijk veel zorgvuldiger en efficiënter uit te drukken, sneller en overtuigender dan wie slechts de basis kent. Daarmee onderscheid jij je op de arbeidsmarkt in tal van sectoren.

En typisch voor deze opleiding: je leert dat Engels al doende. Door te praten en te schrijven. Door te vertalen (en je er in de master in te specialiseren). Te tolken als je daarvoor kiest (met ook hiervoor een specifieke master). En zelfs door te reizen: de vakgroep Engels organiseert namelijk om de twee jaar een studiereis naar de Verenigde Staten.

Waarom Engels?

Daarom dus.