Nederlands

  • Heb je een passie voor Nederlands?
  • Beschik je over een ruime Nederlandse woordenschat en kijk je er al naar uit om die nog uit te breiden?
  • Ben je een spellingkampioen?
  • Goochel je graag en goed met de grammaticale terminologie?
  • Ben je gefascineerd door de verschillen tussen het Nederlands uit België, Nederland en Suriname?
  • Vind je het cruciaal om helder Nederlands te schrijven en teksten af te stemmen op je doelpubliek?

Antwoord je enthousiast “Ja!” op deze vragen, dan is de opleiding toegepaste taalkunde waarschijnlijk iets voor jou!

Meer dan communicatie

Nieuwe studenten zijn vaak verbaasd over het uitgebreide pakket Nederlands in het curriculum toegepaste taalkunde. Nederlands kennen we toch al?

Als je kiest voor toegepaste taalkunde, gaan we ervan uit dat je al vlot Nederlands kunt spreken, luisteren, lezen en schrijven. Maar omdat Nederlands de basistaal is van onze opleiding, is gewoon “goed” niet goed genoeg. We verwachten dat je je boodschap ook grammaticaal correct en stilistisch adequaat kunt formuleren.

Wie toegepaste taalkunde studeert, maakt er bovendien een erezaak van om foutloos te spellen en teksten af te stemmen op het doelpubliek. Ons streefdoel? Uiteindelijk beheers je de taal- en tekstconventies van het Nederlands zo goed dat je ook allerlei tekstsoorten van anderen op een doordachte manier kunt redigeren.

Terminologie centraal

Uiteraard blijft het niet bij vaardigheden alleen. In de colleges Nederlandse grammatica worden de concepten en de termen uit de traditionele woord- en zinsleer herhaald en verder uitgediept. Verder maak je ook kennis met de basisbegrippen van de Nederlandse morfologie. Een grondig inzicht in de structuur van het Nederlands en een goede beheersing van de bijbehorende terminologie helpen je immers om ook de structuur van je twee vreemde talen te doorgronden.

Daarnaast verwachten we dat je de Nederlandse spellingregels en grammaticale observaties zelf kunt toelichten in correcte terminologie. Die vaardigheid komt later o.a. van pas bij het schrijven van vertaalcommentaren. Maar ook als je verslag uitbrengt van een eigen onderzoekje of als je ooit zelf talen wilt onderwijzen, moet je in staat zijn om op een academisch niveau over taal te reflecteren en taalfenomenen op een accurate manier te beschrijven.

De grens over

Ongeveer 24 miljoen mensen spreken Nederlands: 17 miljoen in Nederland, 6,5 miljoen in België en 500.000 in Suriname. Als je opgegroeid bent in Vlaanderen, heb je tot nu toe waarschijnlijk vooral contact gehad met het Nederlands uit België. Dat verschilt op een aantal punten van het Nederlands uit Nederland en Suriname. In de opleiding Toegepaste taalkunde verwachten we dat je teksten schrijft die begrijpelijk en acceptabel zijn voor Nederlandstaligen uit het hele Nederlandse taalgebied. Je bewust worden van de verschillen tussen de nationale variëteiten van het Nederlands is een uitdaging. Een Nederlandse pistolet is langwerpig, een Belgische rond. Een Belg gaat met pensioen, een Nederlander met de vut. Een Vlaming stuurt zijn kat, een Nederlander komt niet opdagen. En als Surinamers het hebben over hun cellulair, verwijzen ze niet naar een begrip uit de biologie, maar naar hun mobiele telefoon. Kortom, je ontdekt al snel dat nationale variatie nooit gaat vervelen.

Om je nog beter bewust te worden van de gelijkenissen en de verschillen binnen het Nederlandse taalgebied, krijg je tijdens je opleiding ook een overzicht van de Belgische en de Nederlandse geschiedenis. Tegelijk kijken we ook naar het Vlaanderen en het Nederland van vandaag. Welke tradities en gewoonten hebben Belgen en Nederlanders? Welke politieke partijen hebben ze? Hoe is het onderwijs georganiseerd? En via welke kranten en weekbladen kan je op de hoogte blijven van elkaars actualiteit?

Aansluiting bij het werkveld

We kunnen het niet genoeg beklemtonen: een grondige beheersing van het Nederlands is voor studenten toegepaste taalkunde een absolute must. Ook de sectoren waar onze afgestudeerden terechtkomen dringen hierop aan. Daarom wordt de kwaliteit van je Nederlands niet enkel beoordeeld in de opleidingsonderdelen die specifiek focussen op Nederlands, maar ook bij vertaalopdrachten en scripties.