Frans

Waarom Frans studeren?

Natuurlijk is het Frans om te beginnen een prachtige taal, die wereldwijd door miljoenen mensen wordt gesproken. Met een gedegen kennis van het Frans heb je toegang tot een rijke cultuur en geschiedenis met een bloeiend literair klimaat.

Maar ook dichter bij huis is de keuze voor Frans evident. Als een van onze drie officiële landstalen, is een goede beheersing van het Frans een troef in welk segment van de Belgische arbeidsmarkt dan ook. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met vestigingen in Wallonië en in Vlaanderen, die nood hebben aan taalprofessionals voor hun interne communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.

Ook maken literaire, audiovisuele (ondertiteling) en vaktechnische Franse teksten een groot deel uit van het totaalaanbod op de markt voor vertalers, en is het Frans een absolute must voor tolken die voor de EU willen werken. Daarnaast speelt het Frans in de internationale handel en diplomatieke betrekkingen altijd nog een zeer belangrijke rol.

Frans in de bachelor toegepaste taalkunde

De verschillende opleidingsonderdelen Frans volgen de vier leerlijnen binnen de bachelor toegepaste taalkunde, d.w.z. taalbeheersing, tekstanalyse en -productie (lezen, luisteren, praten en schrijven), cultuur & interculturele communicatie, vertalen & tolken, en academische vaardigheden. Ze vormen een logisch geheel, waarin je in de eerste fase je kennis van de Franse grammatica verder uitbouwt en je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden Frans op intensieve wijze verder verbetert. Vervolgens word je ondergedompeld in de Franstalige cultuur, literatuur en maatschappijgeschiedenis, en leer je ook praktische vaardigheden in de vorm van vertaaloefeningen vanuit het Frans in het Nederlands en omgekeerd. In de afrondende fase van de opleiding wordt er nog specifieker ingegaan op de Franstalige cultuur, en maak je wat de praktische vaardigheden betreft ook kennis met het tolken uit en in het Frans.

Taalverwerving en taalbeheersing spelen een grote rol tijdens het hele traject. Na afronding van de opleidingsonderdelen Frans ben je helemaal klaar voor de master vertalen en de master tolken, maar natuurlijk ook voor elke andere master die verband houdt met talen. De opleidingsonderdelen Frans worden verzorgd door: Esther de Boe, Katrien Lievois, Kris Peeters, Isabelle RobertFranc Schuerewegen en Isa Van Acker.

Frans in de master vertalen

In de master vertalen zijn de opleidingsonderdelen erop gericht om taalprofessionals te vormen met een zeer ruime theoretische kennis van de Franse cultuur en literatuur en van de francofone wereld. Daarnaast leer je door middel van de praktische onderdelen om gespecialiseerde teksten te vertalen. Je kunt daarbij kiezen uit teksten van vaktechnische aard (medische, juridische en technische teksten), literaire teksten, of allebei.

Frans in de master tolken

De vaardigheden die centraal staan in de master tolken zijn consecutief tolken vanuit het Nederlands in het Frans en vice versa en gesprekstolken tussen het Nederlands en het Frans. Je maakt in deze master ook kennis met het simultaantolken van het Frans in het Nederlands. Naast deze praktische vaardigheden doe je ook een zeer ruime theoretische kennis op van de Franse cultuur en literatuur en van de francofone wereld.

Frans oefenen op citytrip in Parijs of dichter bij huis

Een vierdaagse culturele citytrip in Parijs staat ook vast op het programma. Prof. Kris Peeters en Esther De Boe leiden je deskundig rond, waarna de studenten op eigen houtje de stad kunnen verkennen. 's Avonds wordt er vaak een streepje cultuur meegepikt, zoals een Frans theaterstuk.

Student Ymke Verschueren ging mee op zo'n reis: "Kort samengevat was het een gezellige, ontspannende én leerrijke uitstap naar de prachtige stad Parijs, waar je de cultuur kan ruiken.

In de omgekeerde richting proberen we ook zoveel mogelijk Franse cultuur en actualiteit naar Antwerpen te halen. Zo konden in 2023 onze studenten in gesprek gaan met de Franse (en Duitse) ambassadeur van België.