Studieprogramma van de major wijsbegeerte

Je kan, in plaats van het volledige bachelortraject wijsbegeerte te volgen, een major wijsbegeerte (120 studiepunten) combineren met een minor (60 studiepunten) uit een andere opleiding.

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de wijsbegeerte - major
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject 'Bachelor in de wijsbegeerte - major' bestaat uit 120 studiepunten filosofische opleidingsonderdelen (40 studiepunten per jaar) en 60 studiepunten van een andere bacheloropleiding:
a) Geschiedenis OF
b) Taal- en letterkunde OF
c) Rechten OF
d) Politieke en sociale wetenschappen.
Meer info over deze minores vindt u onderaan.

Voor een minor in een andere UA-opleiding neem je contact op met de studietrajectbegeleider.

Modeltraject deel 1

Vaardigheden

Academische en filosofische basisvaardigheden6sp1e+2e sem
De Vriese, Herbert
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 

Systematische wijsbegeerte

Logica met oefeningen6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Ethiek6sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 

Lectuur van filosofische auteurs

De student kiest in deel/jaar 1 of 2 één Seminarie moderne filosofische auteurs en één Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Reynaert, Peter
 

Modeltraject deel 2

Vaardigheden

Mondelinge oefeningen6sp1e+2e sem
Schaubroeck, Katrien
Schriftelijke oefeningen6sp1e+2e sem
Leuridan, Bert
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp2e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien
 

Systematische wijsbegeerte

Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
 

Filosofische keuzeopleidingonderdelen

De majorstudent kiest in deel/jaar 2 of 3 één opleidingsonderdeel (6 studiepunten)

Bio-ethics6sp2e sem.
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
 
Kunstfilosofie6sp1e sem.
De Munck, Marlies
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
 

Lectuur filosofische auteurs

De student kiest in deel/jaar 1 of 2 één Seminarie moderne filosofische auteurs en één Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Reynaert, Peter
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

De korf verbredende opleidingsonderdelen worden universiteitsbreed aangeboden aan tweede en derde bachelorstudenten maar maken geen deel uit van het modeltraject bachelor wijsbegeerte. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit deze korf extra aan hun studieprogramma toevoegen.

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Modeltraject deel 3

Vaardigheden

.

Bachelorproef12sp2e sem.
Voortgangsseminarie bachelorproef3sp1e+2e sem
 

Actief pluralisme en interculturaliteit

Student kiest 1 opleidingsonderdeel uit de volgende lijs (3 sp):

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
De Herdt, Tom
 

Systematische wijsbegeerte

Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
 

Filosofische keuzeopleidingsonderdelen

De majorstudent kiest in deel/jaar 2 of 3 één opleidingsonderdeel (6 sp)

Kunstfilosofie6sp1e sem.
De Munck, Marlies
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
 
Bio-ethics6sp2e sem.
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
 

Onderzoeksseminaries

1 onderzoeksseminarie te kiezen uit :

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
Cools, Arthur
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

De korf verbredende opleidingsonderdelen worden universiteitsbreed aangeboden aan tweede en derde bachelorstudenten maar maken geen deel uit van het modeltraject bachelor wijsbegeerte. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit deze korf extra aan hun studieprogramma toevoegen.

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Minor Geschiedenis

De minor wordt gespreid over drie jaar, met minimum 15 studiepunten in elk jaar

Minor Taal - en Letterkunde

Voor een minor Theater, film- en literatuurwetenschap kiest u 60 studiepunten uit TFL.Voor een minor Taal- en Letterkunde in één taal (60 studiepunten) kiest u 12 studiepunten verplicht algemene taalkunde en algemene literatuurwetenschap EN alle opleidingsonderdelen Taalbeheersing van de gekozen taal EN keuzeopleidingsonderdelen in de gekozen taal voor de resterende studiepunten.

Verplichte opleidingsonderdelen

Theatergeschiedenis6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Filmgenres3sp2e sem.
Paulus, Tom
Willems, Gertjan
Geschiedenis van de film 2: klassieke en moderne periode6sp2e sem.
Jacobs, Steven
Tekst en representatie6sp2e sem.
Willems, Gertjan
 
Theaterwetenschap: grondslagen6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Adaptatie in theater, film en literatuur 13sp1e sem.
NNB, -
Willems, Gertjan
Adaptatie in theater, film en literatuur 23sp2e sem.
NNB, -
Willems, Gertjan
Filmanalyse6sp2e sem.
Paulus, Tom
 
Opvoeringsanalyse6sp1e sem.
Cassiers, Edith
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
De Laet, Timmy
 

Eén verplicht opleidingsonderdeel te kiezen uit:

Stage6sp1e+2e sem
NNB, -
Zelfstudie6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
 

2a. Taal- en letterkunde - taalkunde

Verplicht opleidingsonderdeel

Algemene Taalwetenschap 16sp1e+2e sem
Vermandere, Dieter
 

2b. Taal- en letterkunde - letterkunde

Verplicht opleidingsonderdeel

Algemene literatuurwetenschap 16sp2e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 

Nederlandse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Nederlandse taalbeheersing 1: Basisvaardigheden spreken en schrijven6sp1e+2e sem
Bernolet, Sarah
Nederlandse taalbeheersing 2: Academisch schrijven en presenteren3sp1e sem.
Bernolet, Sarah
Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven3sp2e sem.
Bernolet, Sarah
 

Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur

36 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen van zins- en woordbouw6sp1e+2e sem
Vandekerckhove, Reinhild
Sandra, Dominiek
Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie6sp2e sem.
Gillis, Steven
Nuyts, Jan
Kloots, Hanne
Vandekerckhove, Reinhild
Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Vandekerckhove, Reinhild
 
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 13sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 23sp2e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 

Engelse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Engels: taalbeheersing 13sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Engels: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: taalbeheersing 3. Academic Literacy Skills3sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Engels: taalbeheersing 43sp2e sem.
De Wit, Astrid
Engels: taalbeheersing 56sp1e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
Engels: Grammatica 23sp2e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: grammatica 3. The complex sentence6sp2e sem.
Brisard, Frank
 

Engelse taalkunde, letterkunde en cultuur

18 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

English Linguistics. Englishes old and new6sp2e sem.
Brisard, Frank
Petré, Peter
 
Introduction to the Study of Literature in English6sp1e+2e sem
Joosen, Vanessa
Verhulst, Pim
Nineteenth-century Literature in English6sp1e sem.
Herman, Luc
Eeckhout, Bart
Michiels, Laura
Twentieth-century Literature in English6sp1e sem.
Herman, Luc
Van Hulle, Dirk
Beloborodova, Olga
Engels: Cultuur en geschiedenis6sp2e sem.
Albers, Frank
 

Duitse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Duits: Grammatica 13sp1e sem.
Smits, Tom
Duitse taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
Smits, Tom
Haider, Alex
Duits: Grammatica 23sp2e sem.
Mortelmans, Tanja
Duits: Grammatica 33sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse taalbeheersing 26sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
Duitse taalbeheersing 36sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 

Duitse taalkunde, letterkunde en cultuur

21 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:-

Duitse taalkunde 13sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse taalkunde 26sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse teksten 13sp2e sem.
Crauwels, Geert
 
Duitse literatuurgeschiedenis 13sp2e sem.
NNB, -
Duitse teksten 23sp1e sem.
Ries, Thorsten
Duitse literatuurgeschiedenis 23sp2e sem.
NNB, -
Duitse cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
NNB, -
Linden, Patricia
Duitse teksten 36sp2e sem.
Crauwels, Geert
 

Franse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Schuerewegen, Franc
Gyssels, Kathleen
Franse taalbeheersing 2: grammatica3sp1e+2e sem
Vanderheyden, Ann
Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Schuerewegen, Franc
Gyssels, Kathleen
Franse taalkunde en taalbeheersing 36sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
Frans: Grammatica 16sp1e+2e sem
Lievois, Katrien
 

Franse taalkunde en letterkunde

27 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Franse taalkunde 16sp2e sem.
De Mulder, Walter
Franse taalkunde 1: geschiedenis van het Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Franse taalkunde 2: grammaticale en lexicale semantiek, synchroon en diachroon6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
 
Franse letterkunde 1: van de Middeleeuwen tot 18006sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Franse letterkunde 2: Franse en Franstalige literatuur van de 19de eeuw tot vandaag6sp2e sem.
Gyssels, Kathleen
Frans: Cultuur 16sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Peeters, Kris
Franse letterkunde 3: genres en teksten6sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Gyssels, Kathleen
 

Spaanse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Spaans: Grammatica 13sp1e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Grammatica 23sp2e sem.
Verhaert, Anne
Spaanse taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Gras, Pedro
Spaanse taalbeheersing 26sp1e sem.
Arbaiza, Diana
Spaanse taalbeheersing 33sp2e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
Spaanse taalbeheersing 4: mondelinge taalvaardigheid3sp1e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
 

Spaanse taalkunde, letterkunde en cultuur

24 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Spaans: taalkunde 13sp2e sem.
Gras, Pedro
Spaans: taalkunde 26sp2e sem.
Gras, Pedro
Spaans: taalkunde 36sp2e sem.
Gras, Pedro
 
Inleiding tot de studie van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en literatuur3sp2e sem.
Arbaiza, Diana
Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde 16sp1e sem.
De Maeseneer, Rita
Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika3sp1e sem.
Stallaert, Christiane
Samenleving en cultuur in Spanje3sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Spaans-Amerikaanse letterkunde 23sp1e sem.
De Maeseneer, Rita
Spaanse letterkunde 23sp2e sem.
Arbaiza, Diana
 

Minor Rechten

60 studiepunten te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de Bachelor rechten

 

Minor Politieke en sociale wetenschappen

60 studiepunten te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de Bachelor PSW