Zoek een artikel

Je kent de titel van een artikel en je wil weten waar je het kan vinden.

Voorbeeld:
Bates, K.T. Estimating maximum bite performance in Tyrannosaurus rex using multi-body dynamics. BIOLOGY LETTERS, August 2012, vol 8, no 4, p. 660-664.

Zoek in de UAntwerpen catalogus, via Eenvoudig zoeken, op de titel van het tijdschrift (Biology Letters).

  • Je kan in de catalogus niet zoeken op de titel van artikels, maar wel op de titel van een tijdschrift. De catalogus geeft je de referentie van het papier én van de elektronische versie, als die er is.

Klik in de resultatenlijst door op de titel.

  • Je kan meteen al zien of we het tijdschrift enkel in papier, enkel elektronisch of in beide formaten hebben.

Dan controleer je de beschikbaarheid van het jaar (volume en issue) van het tijdschrift.

  • Het is niet omdat we een tijdschrift hebben in de bibliotheek, dat we per definitie ook beschikken over het jaar en nummer dat je zoekt.
  • Voor de papieren versie: klik, onder Beschikbaarheid, op het plaatskenmerk. Je krijgt een overzicht van alle ontvangen en verwachte nummers.
  • Voorbeeld: Klik op UA-CGB BIO 57 E-BL
    De papieren versie van Biology Letter staat in de leeszaal op Campus Groenenborger, voor de jaren 2005 - 2011. Het artikel in het voorbeeld is van 2012. De papieren versie is niet beschikbaar.
  • Voor elektronische toegang: klik op de knop Extra Links en vervolgens op Check full text toegang UAntwerpen.
    Voorbeeld: Full text vanaf 2005. Het artikel van 2012 is online beschikbaar op de website van de uitgever.