Werkgroep Doctorandi Wetenschappen

De Werkgroep Doctorandi Wetenschappen (WDW) zorgt voor het contact tussen de doctorandi Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen en hun vertegenwoordigers in de verschillende geledingen van de universiteit. Het doel van deze werkgroep is het verbeteren van de communicatie en het verdedigen van de belangen van de doctorandi. De voorbije jaren heeft de WDW de uitbouw van de doctoraatsopleiding en verschillende beslissingen van de academische overheid in het voordeel van de doctorandi bijgestuurd.

De WDW wordt gevormd door tweejaarlijks verkozen vertegenwoordigers uit de verschillende departementen Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. Recent werden daar de associatiefaculteiten Ontwerpwetenschappen en Nautische Wetenschappen aan toegevoegd. Daarnaast worden de vertegenwoordigers ook door de rADS uitgenodigd op deze vergadering zodat de doorstroming van informatie optimaal verloopt. 

De WDW-leden zijn steeds beschikbaar voor problemen en suggesties van doctorandi in verband met het doctoraat en de doctoraatsopleiding.

De huidige voorzitter en vice-voorzitter zijn resp. Anvesh Jallapally (FBD) en Tess Ysebaert (WET).

 

Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

Biomedische wetenschappen

 • n.n.
 • n.n.

Diergeneeskundige wetenschappen

Ontwerpwetenschappen

Architectuur: 

 • n.n.
 • n.n.

Productontwikkeling: 

 • n.n.
 • n.n.

Wetenschappen

Bio-ingenieurswetenschappen

Biologie

Chemie

 • n.n.
 • n.n.

Fysica

Wiskunde

 • n.n.
 • n.n.

Informatica

 • n.n.
 • n.n.

 

Nautische wetenschappen