Tijdens een practicum gaan studenten zelfstandig, individueel of in groep, bepaalde technieken, vaardigheden of procedures verwerven en/of inoefenen. Dit doen ze onder begeleiding en met de nodige sturing. We herhalen kort vier belangrijke tips over het inrichten van practica en geven enkele extra aandachtspunten mee bij een online variant.

1.  Voorzie in een degelijke voorbereiding van het practicum

  • Start voldoende op voorhand met je voorbereiding van een online practicum. Een eerste keer een video opnemen, met een nieuwe online tool leren werken, … kan immers extra tijd in beslag nemen. Test ook zeker op voorhand het online deel zelf uit en/of laat het uittesten door een collega.
  • Vertrek vanuit de voor het practicum vooropgestelde eindcompetenties en ga na welke competenties (of delen ervan) online behaald kunnen worden. Stel je bij deze afweging ook volgende vragen: Welke materialen zijn nodig en kunnen studenten hier thuis over beschikken? Wat is de moeilijkheidsgraad van de opdrachten voor de betreffende groep studenten? Welke begeleiding is er nodig en kan je deze online voorzien?
  • Kies voor een aanpak die past bij jou en bij je studenten. Ga voor jezelf na waar jij je comfortabel bij voelt en/of in welke mate je jezelf wilt uitdagen om voor een nieuwe werkvorm te kiezen. Houd daarnaast voldoende rekening met de kenmerken van je studenten (o.a. mate van zelfstandigheid, voorkennis, motivatie). 
  • Je hoeft geen één-op-één vertaling te maken van je fysiek onderwijs naar een online versie. Probeer ook eens met een andere bril naar digitalisering van je onderwijs te kijken.
  • Schakel indien nodig hulp in van een onderwijsondersteuner. Durf ook zeker eens kijken bij een collega die reeds eerder aan de slag ging met een online practicum.

2.  Maak afspraken bij aanvang van het practicum

  • Goede communicatie naar studenten toe is eens zo belangrijk bij een online aanpak. Maak duidelijk wat je verwachtingen zijn, wanneer en hoe studenten iets moeten indienen, welke onderdelen online zullen plaatsvinden en welke online tools gebruikt zullen worden.

3.  Voorzie begeleiding bij het practicum 

  • Geef studenten mee bij wie en wanneer ze terecht kunnen met vragen over het online karakter van het practicum of met computerproblemen. Als je gebruik maakt van nieuwe online tools voorzie dan voor studenten een korte handleiding of demo. Zorg dat geen enkele student uit de digitale boot valt.
  • ​Heb ook bij online werkvormen nog steeds voldoende aandacht voor contact, verbinding en interactie. Er zijn tal van online mogelijkheden en tools om hierin te voorzien, zoals een discussieforum of een open ruimte in de Blackboard-leeromgeving waarin studenten vrij kunnen samenwerken.

4.  Geef feedback op het practicum of kort erna 

  • Tijdens on campus practicumlessen kan je de studenten live aan het werk zien. Bij een online variant zijn er alternatieve mogelijkheden om zicht te krijgen op het werk van je studenten. Dat kan aan de hand van een videocall of filmpjes/ foto's die je studenten indienen. Verder kan je via bijvoorbeeld een online quiz of opdracht de kennis van je studenten testen. Welke manier je ook verkiest, zorg ervoor dat de studenten de nodige tussentijdse feedback krijgen: wat loopt er al goed, wat kan/moet er nog beter en hoe kan hieraan gewerkt worden. 


Op zoek naar meer praktische tips en inspirerende voorbeelden? Lees dan de volledige onderwijstip!