Tip 90: Hoe studenten activeren in coronatijd?

De voorbije weken hebben universiteiten en hogescholen de volledige omslag gemaakt naar afstandsonderwijs. Docenten en assistenten leveren momenteel grote inspanningen om een alternatief onderwijstraject uit te werken en zo de afstand naar de studenten te overbruggen. De vraag blijft: hoe kunnen we studenten in dit alternatieve traject aan het werk krijgen, en houden?

Open Universiteit slaagt er al jaren in om activerend online onderwijs aan te bieden. Enkele docenten bundelden recent hun kennis en ervaringen op dit vlak in de website Digitale Didactiek. De website bevat heel wat aanknopingspunten voor het ontwikkelen, aanbieden en begeleiden van onderwijs in een online omgeving. We vatten enkele interessante tips van hen en van enkele andere auteurs samen in deze onderwijstip. Praktische toepassingen worden geïllustreerd met technologieën die worden gebruikt aan de Universiteit Antwerpen, maar andere elektronische leeromgevingen bieden soortgelijke mogelijkheden.

I. Stippel een geschikt parcours uit

I. Stippel een geschikt parcours uit

Hoe kan je als docent je eigen didactische competenties optimaal benutten zodat de technische tools geen doel op zich worden? In een tijd van onzekerheid is het niet nodig om alles overboord te gooien en nieuwe didactische concepten uit te proberen op grote schaal. Het is in de eerste plaats belangrijk om na te denken over je eigen didactische visie: wat wil ik bereiken met mijn opleidingsonderdeel? Leg daarop de focus.

II. Plaats voldoende wegwijzers

II. Plaats voldoende wegwijzers

De werkdruk beheersbaar houden voor alle partijen: het blijft een evenwichtsoefening. Het is daarom belangrijk dat zowel docenten als studenten hun aandacht kunnen richten op de juiste zaken. Een grote efficiëntiewinst kan worden gerealiseerd door voldoende structuur in te bouwen.

III. Laat studenten niet van het pad afdwalen (ofwel: bied houvast)

III. Laat studenten niet van het pad afdwalen (ofwel: bied houvast)

Structurerende ingrepen zijn nodig om studenten bij de les te houden. Het louter aanbieden van digitaal materiaal biedt weinig garantie op studiesucces. Hoe kunnen we vanop afstand de studenten motiveren om ermee actief aan de slag te gaan?

Meer weten?


Meer weten?

De ECHO-tips met betrekking tot online onderwijs worden op de ECHO-website gebundeld aangeboden.

Voor medewerkers van de Universiteit Antwerpen: op Pintra werden alle tips voor online lesgeven (inclusief links naar mogelijke tools) hier verzameld.
 

Geraadpleegde bronnen

Adesope, O. O., Trevisan, D. A. & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research, 87, 659–701.

Mc Carthy, J. (2015). Evaluating written, audio and video feedback in higher education summative assessment task. Issues in Educational Research, 25(2), 153-169.

Open Universiteit (2020, maart), https://www.ou.nl/web/ddguide, geraadpleegd op 25 maart 2020.

Sluijsmans, D., Surma, T., Camp, G., Vanhoyweghen, K., Muijs, D. & P.A. Kirschner (2020, maart). Toolgericht of doelgericht. https://www.scienceguide.nl/2020/03/toolgericht-of-doelgericht/, geraadpleegd op 25 maart 2020.

Universiteit van Amsterdam (2016, juni), https://wiki.uva.nl/kb-oa/index.php/Didactische_tips_voor_Blackboard#Tips_voor_het_ontwerpen_van_onderwijs_mede_via_Blackboard, geraadpleegd op 27 maart 2020.