Op het congres 2019 focust ALLIC op Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuwe BW. Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijking tussen met het oude en huidige bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken.

Allereerst worden de krachtlijnen van het nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals de verschilpunten met het huidige bewijsrecht. Nadien wordt aandacht besteed aan het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht.

Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht. Vervolgens zal het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken worden gedaan.

In de slotrede wordt stil gestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van het nieuwe bewijsrecht.