Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen 22 oktober 2015

Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag over de aansprakelijkheidsverzekeringen.

 

Datum: 22/10/2015 (13u00 tot 18u00)
Prijs: € 195 (inclusief koffiepauze, receptie en verslagboek)
Locatie: Universiteit Antwerpen, stadscampus, R.002, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

 

Inschrijvingen: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/allic/studiemiddag-22oktober2015/inschrijven/

 

Erkenning
De studienamiddag werd erkend voor 4 juridische punten door de OVB.

Tussenkomst van het IGO werd aangevraagd (voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega).

De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft bijgevolg recht op 3,5 opleidingspunten in verzekeringen.

 

Programma

 

13u00

Onthaal

13u20

Inleiding door de congresvoorzitter

Prof. Dr. Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat)

13u30

De leiding van het geschil en belangenconflicten

Prof. Dr. Marc Kruithof (docent UGent)

14u10

De dekking in de tijd van de aansprakelijkheidsverzekering

Prof. Dr. Britt Weyts (hoofddocent UAntwerpen, advocaat)

14u50

De rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar

Dra. Charlotte Henskens (vorser UAntwerpen)

15u30

Koffiepauze

16u00

De aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector: knelpunten

Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven (hoofddocent KULeuven, advocaat)

16u30

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat: een stand van zaken

Mr. Paul Depuydt (advocaat)

17u00

Slotrede: Van aansprakelijkheid naar verzekering en deresponsabilisering... En indien het alleen maar een illusie was?

Prof. Dr. Philippe Colle (hoogleraar VUB, gedelegeerd bestuurder Assuralia)

17u30

Vragenronde

17u45

Receptie en netwerking n.a.v. 1 jaar ALLIC: Antwerp Liability Law and Insurance Chair