Verzekeringen vervullen een onmisbare en cruciale rol in onze samenleving en toch is het verzekeringsrecht ondergewaardeerd. ALLIC, de Leerstoel voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, wil daar iets aan doen. Dit o.a. via wetenschappelijk onderzoek en de organisatie van congressen over verzekeringen.

Tijdens dit congres wordt een blik geworpen op een aantal hete hangijzers in en toekomstige uitdagingen voor het verzekeringsrecht. De verschillende topics zullen door experten in de materie worden toegelicht met een ruime aandacht voor de concrete gevolgen en mogelijke oplossingen. De grondige analyse van deze nieuwigheden in het verzekeringsrecht zorgen ervoor dat dit een onmisbare studiemiddag is voor iedereen (verzekeraars, verzekeringsmakelaars- en agenten, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden ) die met deze belangrijke materie in contact komt.

Programma

12.30 uur
Onthaal met koffie

13.00 uur
Inleiding

 • Britt Weyts (voorzitter Allic, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat )
 • Thierry Vansweevelt (voorzitter Allic, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat)

13.15 uur
H2O waterschaarste en wateroverlast

 • Luc Schuermans

13.45 uur
Vragen

13.55 uur
Nieuwe ontwikkelingen en trends inzake verzekeringsdistributie

 • Sandra Lodewijckx
 • Charlotte Henskens

14.25 uur
Vragen

14.35 uur
Trends in het prudentieel verzekeringstoezicht

 • Steffi Illegems

15.05 uur
Vragen

15.15 uur
Pauze

15.45 uur
Genetische gegevens en verzekeringen: de lege lata en de lege ferenda

 • Cindy Cornelis

16.15 uur
Vragen

16.25 uur
Mutualisering versus solidarisering van risico's: meer dan een maatschappelijke keuze

 • Hein Lannoy (gedelegeerd bestuurder Assuralia)

16.55 uur
Vragen

17.05 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.C.002
  ingang via Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen
 • On demand vanaf maandag 21 oktober tot en met woensdag 30 november 2022 (geen live stream)

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150. Deze prijs omvat (online) deelname aan het congres, digitale documentatie, onthaal met koffie en koffiepauze. Bij inschrijving kan ook het verslagboek (€ 30 incl. btw + € 5,50 verzendingskosten) besteld worden. Facturatie en verzending van het verslagboek gebeurt rechtstreeks door de uitgever.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch, via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatie.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer IBAN BE69 7350 1176 5478 (BIC KREDBEBB) van Nexus, UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemers.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB
 • IGO
 • IBJ (in aanvraag)
 • Notarissen
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB.
  Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/lesuur.

Aanwezigheidsattesten worden in de loop van de maand na afloop van de on demand periode aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.
Heeft u deze informatie om dringende redenen toch eerder nodig neem dan contact op met ons per e-mail.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, bedrijfsjuristen, notarissen en rechtspractici.