Het verbintenissenrecht blijft ook anno 2021 razend actueel. Op 24 februari 2021 werd er een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer tot invoering van Boek 5 Verbintenissenrecht in het nieuwe BW. Het is dan ook het ideale moment om een aantal topics van het verbintenissenrecht onder de loep te nemen. De sprekers geven een actuele, kritische stand van zaken, met een blik op de toekomst.

​​Programma

12.45 uur
Onthaal

13.15 uur
Inleiding

 • Britt Weyts (voorzitter ALLIC, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)
 • Thierry Vansweevelt (voorzitter ALLIC, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

13.25 uur
Actuele ontwikkelingen inzake de uitvoering te goeder trouw en interpretatie van verbintenissen

 • Wannes Buelens (advocaat Nederlandstalige balie Brussel, praktijkassistent UGent, vrijwillig medewerker UAntwerpen)

14.05 uur
Overmacht en imprevisie

 • Britt Weyts ​

14.35 uur
Consumentenbescherming en het verbintenissenrecht

 • Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen, plaatsvervangend raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, directeur Consumer Law Institute UAntwerpen - UGent)
 • Reinhart Steennot (hoogleraar UGent, voorzitter brc Verbruik,  directeur Consumer Law Institute UAntwerpen - UGent)

15.05 uur
Pauze

15.40 uur
Verjaring van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering

 • Thierry Vansweevelt ​

16.20 uur
De Rome I-Verordening

 • Michael Traest (docent UAntwerpen, raadsheer Hof van Beroep Gent)

16.50 uur
Slotrede

 • Koen Geens (federaal volksvertegenwoordiger CD&V, voormalig minister van justitie)

17.20 uur
Vragenronde

17.50 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
 • On demand tot en met  28 november 2021.

Erkenningen​

 • OVB: 4 standaardpunten.
 • De Nationale Kamer van notarissen erkent de studienamiddag voor 4 uren opleiding.
 • IBJ erkent de studienamiddag voor vier punten (voortgezette opleiding).
 • IGO erkent de studienamiddag voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Een exemplaar van het boek kan bij inschrijving gereserveerd worden. De prijs van het boek zit mee inbegrepen in deze erkenning (excl. verzendkosten).
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 4 opleidingspunten.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, bedrijfsjuristen, notarissen en rechtspractici.