Eind 2013 werd het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV) in Antwerpen boven de doopvont gehouden. Leden zijn de professoren L. Cornelis en S. Somers (VUB), M. Kruithof (UGent), I. Samoy en C. Van Schoubroeck (KU Leuven), T. Vansweevelt en B. Weyts (UAntwerpen) en G. Jocqué (raadsheer Hof van Cassatie, KULeuven).

Het ICAV wil interuniversitaire samenwerking realiseren bij het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: een publicatiereeks met monografieën en congresverslagboeken uitgeven, besloten doctoraatsseminaries voor doctorandi inrichten, en tweejaarlijks een interuniversitair aansprakelijkheids- verzekeringsrechtcongres organiseren.

In dit Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht komen allerlei ontwikkelingen in het onderzoek naar het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aan bod.

 • In de Sectie Actualia worden twee state-of-the-art-voordrachten gehouden over de recente jurisprudentiële ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. 
 • De Sectie Aanstormend Talent biedt pas gedoctoreerden de gelegenheid hun inzichten te presenteren, met vernieuwende onderwerpen, zoals de declaratoire vordering en het vermijden van aansprakelijkheid via waarschuwingen en instructies. 
 • Nu geen enkele rechtstak een eiland is, wordt in een volgende Sectie een Brug gelegd naar andere rechtstakken. Wat betreft de overheidsaansprakelijkheid wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorwaarden en de schadevergoeding voor de gewone rechtscolleges en die voor de bestuursrechter, zoals de Raad van State. Daarnaast wordt een blik in de toekomst geworpen met de aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van artificiële intelligentie.
 • In een Sectie Stellingen worden de veilige paden van de loutere beschrijving van het huidige recht verlaten en worden prikkelende stellingen gepresenteerd van hoe het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht er eigenlijk uitzien of behoren uit te zien. Zo zal worden verdedigd dat het samenloopverbod mag en moet verdwijnen. 
 • Tot slot kunnen we in de Sectie Internationalisering leren uit de recente ontwikkelingen die zich in het Franse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht hebben voorgedaan.

Programma

8.30 uur
Onthaal

9.00 uur
Inleiding door de voorzitter
Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat)

 • SECTIE ACTUALIA
  > 9.10 uur
  Actualia aansprakelijkheidsrecht
  Marc Kruithof (hoofddocent UGent)
  > 9.50 uur
  Actualia verzekeringsrecht
  Britt Weyts (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat)

 • SECTIE AANSTORMEND TALENT
  > 10.30 uur
  Wat is de meerwaarde van de declaratoire vordering in het aansprakelijkheidsrecht?
  Pieter Gillaerts (advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven)
  > 11.00 uur
  Koffiepauze
  > 11.30 uur
  Vermijden van aansprakelijkheid zonder goedkeuring van de potentiële benadeelde
  Thomas Verheyen (advocaat)

 • SECTIE BRUGGEN
  > 12.00 uur
  Schadevergoeding tot herstel bij de bestuursrechter: een volwaardig alternatief?
  Steven Lierman (hoogleraar KULeuven LIGB en Centre for Public Law, hoofddocent UAntwerpen) en
  Michelle Meulebrouck (doctoraatsonderzoeker KULeuven)
  > 12.30 uur
  Vragenronde
  > 12.45 uur
  Lunch
  > 14.30 uur
  Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door artificiële intelligentie:
  een stand van zaken en enkele juridische uitdagingen
  Jan De Bruyne (senior onderzoeker Kenniscentrum Data en Maatschappij KULeuven)

 • SECTIE STELLINGEN
  > 15.00 uur
  Het ultieme bewijs van de stelling dat het samenloopverbod mag en moet verdwijnen
  Ilse Samoy (hoogleraar KULeuven, advocaat)
  > 15.30 uur
  ​Deresponsabilisering van minderjarigen in het komend aansprakelijkheidsrecht en onorthodoxe cassatierechtspraak in het verzekeringsrecht
  Philippe Colle (hoogleraar VUB)
 • Slot: SECTIE INTERNATIONALISERING
  > 16.00 uur
  Les évolutions contemporaines du droit français de la responsabilité civile.
  Quels enseignements pour le droit belge?
  Jonas Knetsch (professeur Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
  via live stream

16.30
Vragenronde

16.45 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula S.R.004
  Rodestraat 14
  2000 Antwerpen
 • On demand vanaf maandag 19 september tot en met zondag 30 oktober 2022 (geen live stream)

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 220. Deze prijs omvat (online) deelname aan het congres, onthaal met koffie, koffiepauze en broodjeslunch, exemplaar van het verslagboek (wordt rechtstreeks door de uitgever per post bezorgd).

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen​

 • OVB: 6 standaardpunten
 • IBJ: 6 punten (voortgezette opleiding)
 • RIZIV: erkenningsnr. 21023564 (6 punten)
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 6 opleidingspunten in verzekeringen.
 • IGO: erkende de opleiding (inclusief een exemplaar van het verslagboek) voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (in de loop van de maand volgend op 31.10.2022) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie. Heeft u omwille van dringende redenen toch eerder uw aanwezigheidsattest nodig contacteer ons dan per e-mail.
Uitzonderlijk zal er omwille van het aflopen van het gerechtelijk jaar een eerste verwerking gebeuren op 29.09.2022. Dit betekent dat iedereen die tot en met 28.09.2022 gekeken heeft mee opgenomen wordt in de verwerking.

Doelgroep

De brede waaier aan onderwerpen en de grondige analyse van recente ontwikkelingen door specialisten in het aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht van vier Vlaamse universiteiten zorgen ervoor dat dit een onmisbare studiedag is voor eenieder (advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten, bedrijfsjuristen en overheden) die met deze belangrijke en bloeiende rechtstakken in contact komt.​