Op 30 april 2014 verscheen de nieuwe wet betreffende de verzekeringen in het Belgisch Staatsblad. Nu deze wet in werking treedt op 1 november 2014, is de tijd rijp om de nieuwe bepalingen van de wet grondig te analyseren. De diverse wijzigingen die de verzekeringswetgeving ondergaat, zullen door experten in de materie worden toegelicht met een ruime aandacht voor de gevolgen voor de praktijk.De grondige analyse van de nieuwigheden in de verzekeringswetgeving zorgen ervoor dat dit een onmisbare studiemiddag is voor iedereen (verzekeraars, verzekeringsmakelaars- en agenten, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden ) die met deze belangrijke materie in contact komt.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus

Erkenning

Deze studiemiddag werd erkend door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiiding en door de Orde van Vlaamse Balies voor 4 juridische punten (2014-00149 )

Programma


13.00

Onthaal

 

13.30

Transparantievoorschriften en onrechtmatige bedingen bij het sluiten en wijzigen van de verzekeringsovereenkomst
prof. dr. Caroline VAN SCHOUBROECK, hoogleraar KU Leuven, advocaat

14.00

De nieuwe regels inzake het segmentatiebeleid van de verzekeraars
prof. dr. Britt WEYTS, hoofddocent UAntwerpen en advocaat,  en dr. Daily WUYTS, postdoc vorser UAntwerpen

14.40

Afgifte van medische verklaringen aan verzekeraars: nieuw toepassingsgebied en problemen van beroepsgeheim
prof. dr. Thierry VANSWEEVELT, gewoon hoogleraar UAntwerpen en advocaat

15.10

Koffiepauze

15.30

Het overheidstoezicht
prof. em. dr. Luc SCHUERMANS, hoogleraar UAntwerpen en advocaat

16.10

Aandachtspunten bij de aanwijzing van een begunstigde van een levensverzekering en familiaal vermogensrechtelijke gevolgen van deze aanwijzing (huwelijksvermogensrecht,  erfrecht)
prof. dr. Renate BARBAIX, hoofddocent UAntwerpen en advocaat

16.50

Slotrede: beschouwingen van een verzekeraar over de nieuwe verzekeringswet
De heer Marc EUBEN, directeur KBC Verzekeringen

17.20

Vragenronde