"Insurance Distribution Directive" - Studieavond 26 februari 2019

De Insurance Distribution Directive: wijzigingen en knelpunten als gevolg van de Belgische omzettingswet

De Verzekeringsdistributierichtlijn, beter bekend als de Insurance Distribution Directive of IDD, is door de wet van 6 december 2018 omgezet in het Belgische verzekeringsrecht, met inwerkingtreding op 28 december 2018. De IDD harmoniseert de regels omtrent de distributie van (her)verzekeringen en wenst een gelijkaardig niveau van cliëntenbescherming tot stand te brengen binnen de Europese Unie.

De nieuwe bepalingen zijn hoofdzakelijk opgenomen in Deel 6 van de Verzekeringswet van 4 april 2014. Ze vormen een verderzetting van de door de VerzekeringsMiFID ingezette evolutie. Nochtans wijzigt de IDD de bepalingen uit de VerzekeringsMiFID op bepaalde punten. Dit is bv. het geval voor de regels omtrent belangenconflicten, inducements en verbonden verzekeringsagenten. Ook zijn nieuwe verplichtingen toegevoegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn product oversight and governance, het gestandaardiseerd informatiedocument IPID, de cliëntencategorisatie, het concept ‘onafhankelijk advies’ en de geschiktheidsverklaring.

Tijdens deze studieavond is er aandacht voor de belangrijkste veranderingen. Ook wordt nagegaan waar, twee maanden na de inwerkingtreding, de eventuele knelpunten liggen. De reikwijdte en interpretatie van de IDD-regels zijn nog niet altijd duidelijk. Dit kan een impact hebben op de verhouding tussen de verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon. Ook het productontwikkelingsproces en de relatie met de cliënt ondervinden hiervan mogelijk gevolgen. De studieavond biedt daarom nuttige inzichten voor zowel verzekeraars, verzekeringstussenpersonen als advocaten.

Documentatie

S. Illegems - De IDD vs de VerzekeringsMiFID: voornaamste wijzigingen

P. Goddet - Inducements en vergoedingen onder de IDD

K. Schamphelaere en J. Berghs - De IDD vanuit het perspectief van de verzekeringsmakelaar

Programma

18u45

Ontvangst en aftekenen aanwezigheidslijsten

19u00

Inleiding

Prof. Dr. Thierry Vansweevelt en Prof. Dr. Britt Weyts (voorzitters ALLIC)

19u10

De IDD vs de VerzekeringsMiFID: voornaamste wijzigingen

Steffi Illegems (advocaat Baker McKenzie, navorser Universiteit Antwerpen)

19u40

Inducements en vergoedingen onder de IDD

Patricia Goddet (Director Risk Advisory Deloitte)

20u20

De IDD vanuit het perspectief van de verzekeringsmakelaar

Kelly Schamphelaere (Directeur Federatie voor de Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)) en Jo Berghs (Director Operations INDUVER Group)

21u00

Vragenronde

21u30

Einde studieavond en aftekenen aanwezigheidslijsten