De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022 en werden inmiddels op 1 juli 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wil zeggen dat het nieuwe verbintenissenrecht in werking treedt op 1 januari 2023, alsook de algemene bepalingen van Boek 1.


In deze studiemiddag willen we kritisch stil staan bij de belangrijkste nieuwigheden en worden meerdere topics grondig belicht, met aandacht voor de gevolgen ervan in de rechtspraktijk. De studiemiddag wordt afgesloten met een uitvoerig panelgesprek, tijdens welke de vragen van de deelnemers worden beantwoord.

Programma

12.30 uur
Onthaal

13.00 uur
Verwelkoming door de voorzitters
Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (UAntwerpen, advocaten)

13.10 - 13.30 uur
Inleidende sessie: krachtlijnen van de boeken 1 en 5
Britt Weyts

13.30 - 14.00 uur
Wisselwerking tussen boeken 1 en 5
Ludo Cornelis (VUB, advocaat)

14.00 - 14.30 uur
Het nieuw verbintenissenrecht, een nieuw evenwicht voor een duurzaam samenleven?
Régine Feltkamp (VUB, advocaat)

14.30 - 15.00 uur
Eenzijdige sancties en onwerkzaamheid
Thijs Tanghe (UGent, advocaat)

15.00 - 15.30 uur
Pauze

15.30 - 16.00 uur
Gevolgen van sancties
Ignace Claeys (UGent, advocaat)

16.00-16.20 uur
Imprevisieleer
Britt Weyts

16.20 - 16.40 uur
Contractuele aansprakelijkheid voor (gebrekkige) zaken
Thierry Vansweevelt 

16.40 - 18.00 uur
Uitvoerig panelgesprek:

 • Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat)
 • Tine Debaes (VBO)
 • Ignace Claeys
 • Ludo Cornelis 
 • Régine Feltkamp
 • Thijs Tanghe
 • Thierry Vansweevelt
 • Britt Weyts
 • Pierre Thiriar (raadsheer hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen)

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula R.230
  Rodestraat 14
  2000 Antwerpen
 • On demand tot en met 1 januari 2023.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, de digitale documentatie, het congresverslagboek en catering. Het verslagboek komt later ter beschikking en wordt rechtstreeks door de uitgever bezorgd.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen​

Erkend door:

 • OVB voor 5 punten
 • IBJ voor 5 punten
 • IGO (TEC-E22483) incl. verslagboek
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 5 opleidingspunten in verzekeringen.

Aanwezigheidsattesten worden in de loop van de maand na afloop van de on demand periode aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.
Heeft u deze informatie om dringende redenen toch eerder nodig neem dan contact op met ons per e-mail.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten, bedrijfsjuristen en overheden.