Naar vierjaarlijkse gewoonte werd de Indicatieve Tabel bijgewerkt, met enkele interessante nieuwigheden tot gevolg. Deze wijzigingen vormen de ideale gelegenheid om enkele hete hangijzers van schadebegroting onder de loep te nemen, waaronder kapitalisatie en voorbeschiktheid.

​​Programma

13.00 uur Onthaal

13.30 uur Inleiding
Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (beiden gewoon hoogleraar UAntwerpen en covoorzitter ALLIC)

13.40 uur De Indicatieve Tabel 2020: krachtlijnen
Nils Broeckx (docent UAntwerpen)

14.25 uur Focus op personenschade door de bril van de rechter
Katleen Van Eeckhoorn (magistraat Hof van Beroep Antwerpen)

15.10 uur Focus op zaakschade door de bril van de advocaat
Johan Bally (advocaat balie provincie Antwerpen)

15.55 uur Pauze

16.15 uur De Indicatieve Tabel door de bril van de deskundige
Marc Braem (gewoon hoogleraar UAntwerpen, adjunct-diensthoofd tandheelkunde UZA)

17.00 uur Voorbeschiktheid
Lies D'hondt (doctoranda UAntwerpen)

17.45 uur Slachtoffer van een ongeval: discriminatie loert om de hoek
Marc Euben (directeur schaderegelingsbeleid KBC Verzekeringen)

18.30 uur Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus

Erkenningen​

  • OVB: 4 standaardpunten.
  • IBJ: 5 punten (voortgezette opleiding).
  • ITAA: 5 uren.
  • IGO erkent de studienamiddag voor ​magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.
  • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 4.5 opleidingspunten.
  • Erkenning RIZIV in aanvraag.

​​Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, (gerechts)deskundigen menselijke schade, artsen, bedrijfsjuristen en alle anderen die met deze materie in de praktijk te maken krijgen.