De Tafels Schryvers zijn onmisbaar voor wie zich bezig houdt met begroting van lichamelijke schade. De tafels worden dan ook voortdurend geactualiseerd. Om de continuïteit van de Tafels Schryvers in de toekomst te garanderen wordt een samenwerking met ALLIC aangegaan, de Leerstoel voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht van de UAntwerpen.

Om deze samenwerking in de verf te zetten en te vieren organiseert ALLIC, samen met Nick Schryvers, de zoon van de opsteller van de tafels, Jacques Schryvers, en verschillende specialisten een studieavond.

Op deze studieavond zal worden ingegaan op de werking en het gebruik van de Tafels en het belang ervan voor de advocaat, magistraat en de verzekeraar. Nadien kan u al uw vragen voorleggen aan de sprekers.

Kortom een onmisbare studieavond voor al wie interesse heeft voor begroting van lichamelijke schade, nu en in de toekomst.

Programma

18.30 uur
Onthaal

19.00 uur
Inleiding door de voorzitters
Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (UAntwerpen, advocaten balie Antwerpen)

19.10 uur
Tafels Schryvers - historiek en toekomst
Nick Schryvers (UAntwerpen)

19.30 uur
Tafels Schryvers - hoe ze te gebruiken
Lotte Helsen (advocaat balie Antwerpen)

19.50 uur
Tafels Schryvers - het belang voor een advocaat
Johan Bally (advocaat balie Antwerpen)

20.10 uur
Tafels Schryvers - het belang voor een verzekeraar
Christa Claes (KBC Verzekeringen)

20.30 uur
Tafels Schryvers - het belang voor een magistraat
Katleen Van Eeckhoorn (raadsheer hof van beroep te Antwerpen)

20.50 uur
Vragenronde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.C.103
  Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen
 • On demand tot 30 april 2023

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 95. Deze prijs omvat deelname aan de studieavond (op campus en/of on demand) en de digitale documentatie.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Erkenningen​

 • OVB: 2 punten
 • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO: voor magistraten, magistraten in opleiding en personeelsleden van de rechterlijke orde zal IGO de kosten voor bovenvermelde opleiding ten laste zal nemen op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • RIZIV: in aanvraag
 • FSMA - De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/uur.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende instantie. 

Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten, artsen, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.