Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende Boek 6 Hervorming van het Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht in de Kamer ingediend. Het advies van de Raad van State werd al ingewonnen. De verwachting is dat het nieuwe Aansprakelijkheidsrecht in 2024 in het Belgisch Staatsblad zal gepubliceerd worden en in werking zal treden.

Tijdens deze studiemiddag willen we kritisch stil staan bij de belangrijkste nieuwigheden en worden meerdere topics grondig belicht, met aandacht voor de gevolgen ervan in de rechtspraktijk. De studiemiddag wordt afgesloten met een uitvoerig panelgesprek waarbij de vragen van de deelnemers beantwoord worden.

Programma

13.00 uur
Onthaal

13.20 uur
Inleiding door de voorzitters
Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, advocaat, voorzitter ALLIC) &
Britt Weyts (UAntwerpen, advocaat, voorzitter ALLIC)

13.30 uur
Krachtlijnen Boek 6 BW: het nieuwe Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht
Britt Weyts (UAntwerpen)

13.50 uur
Aansprakelijkheid voor eigen gedrag
Marc Kruithof (UGent)

14.10 uur
Samenloop
Ilse Samoy (KU Leuven, UHasselt)

14.30 uur
Aansprakelijkheid van de rechtspersoon
Jeroen Delvoie (VUB)

14.45 uur
Aansprakelijkheid voor andermans daad en zaken
Thierry Vansweevelt (UAntwerpen)

15.00 uur
Eerste vragenronde

15.30 uur
Koffiepauze

16.00 uur
Causaal verband
Thierry Vansweevelt (UAntwerpen)

16.25 uur
Schade en schadeherstel
Lies D’Hondt (UAntwerpen) en Victor Schollaert (UAntwerpen)

16.50 uur
Kritiek 1: Bedenkingen bij Boek 6 vanuit een duurzaamheidsperspectief
Ludo Cornelis (VUB, advocaat) en Régine Feltkamp (VUB, advocaat)


17.20 uur
Kritiek 2: Invloed op verzekeringen
Hein Lannoy (Assuralia)

17.45 uur
Uitgebreide vragenronde

18.30 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.R.002
  Rodestraat 14
  2000 Antwerpen
 • On demand tot en met donderdag 30 november 2023 (23.59 uur).
 • Er wordt geen livestream voorzien.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 120 euro. Deze prijs omvat deelname aan het congres, de digitale documentatie en een koffiepauze.

Nemen gratis deel:

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen​​

 • OVB: 5 juridische punten.
 • IBJ: 4 punten voortgezette opleiding.
 • IGO: erkende de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • FSMA - De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/uur.
 • RIZIV: in aanvraag.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (30.11.2023) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende instantie. 

Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten, artsen, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.