Studieavond van 19 mei 2015

De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (Antwerp Liability Law and Insurance Chair) organiseert een studieavond over de nieuwe bevoegdheid van de Raad van State om schadevergoeding toe te kennen als gevolg van de wijziging van art. 144 Grondwet. Sinds 1 juli 2014 kan de Raad van State aan de partij die de nietigverklaring vordert van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing, een schadevergoeding toekennen voor het geleden nadeel. Dit sluit een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering op grond van artikel 1382 B.W. uit en omgekeerd. De benadeelde heeft aldus de keuze schadevergoeding te vorderen voor de Raad van State of de burgerlijke rechter. Tijdens deze studieavond worden de verschilpunten en voor- en nadelen van beide procedures toegelicht.

 

Programma

19u Onthaal

19u10 Inleiding

Prof. Dr. Thierry Vansweevelt (voorzitter ALLIC)

19u15 Schadevergoeding wegens een door de Raad van State vastgestelde onwettigheid van een bestuurshandeling: naar de Raad van State of de burgerlijke rechter?  Voor- en nadelen van beide procedures.

Prof. Dr. Ingrid Opdebeek (Universiteit Antwerpen)

20u Respondent

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

20u20 Vragenronde

20u45 Einde

 

Praktisch

Datum: dinsdag 19 mei 2015 (19u00-20u45)
Locatie: Universiteit Antwerpen, Rodestraat, Antwerpen (lokaal R014)
Kostprijs: 25 euro

Erkenning:
De erkenning voor advocaten werd voor 2 juridische punten aangevraagd bij de OVB.

Tussenkomst van het IGO is erkend. (Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.)