Herbekijk Women, Work & Care

Met Yana Rodgers & Ilse De Vooght


COVID-19 is, naast een gezondheidscrisis, ook een socio-economische crisis. De impact ervan verschilt per gender: de gevolgen van de crisis zijn niet gelijk verdeeld. Een volwaardige analyse van en een afdoend antwoord op de crisis moeten ervoor zorgen dat we deze verschillen niet vergeten. Er is een inclusief economisch paradigma nodig, dat zorg adequaat valoriseert en waardeert. Een paradigma dat zichtbaar maakt wat het marktgedreven model onzichtbaar of onbelangrijk acht. Daarom vormt deze genderongelijkheid een fundamentele uitdaging voor het huidige hegemonische marktgedreven paradigma.

Dit webinar met Yana Rodgers (Rutgers University) en Ilse De Vooght (Femma) vindt plaats in het Engels. Meer informatie vindt u hier. 

Dit was één van de twee voorbereidende webinars voor de conferentie ‘The Economy of Francesco’.  UCSIA, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en Gemeenschapseconomie België hopen zo de dialoog te voeden tussen creatieve jongeren, onderzoekers en ondernemers die geïnspireerd en vastberaden zijn om het algemeen belang te dienen.