Side header image

Bachelor in de chemie

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Op de arbeidsmarkt is een zeer grote nood aan chemici. Als master in de chemie heb je dan ook zicht op mooie carrièrekansen. Bedrijven en organisaties zijn voortdurend op zoek naar jong chemisch talent en het onderwijs zit te springen om leerkrachten chemie.
 
De jobmogelijkheden van een master in de chemie zijn zo divers als de opleiding zelf. Met je chemische deskundigheid kan je immers in de meest uiteenlopende beroepen aan de slag. Dat geeft jou het grote voordeel dat je vooral een job kan kiezen die maximaal aansluit bij je eigen interesses en sterke punten.

Ga voor onderzoek

Met een masterdiploma chemie op zak kan je aan de slag in chemisch wetenschappelijk onderzoek, fundamenteel of toegepast. Meer dan de helft van de afgestudeerden blijft een aantal jaren actief in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit om een doctoraat in de chemie te behalen. Maar ook onderzoek daarbuiten, in onderzoeksinstituten of in industriële onderzoekslaboratoria, research & developmentafdelingen van bedrijven, behoort tot de mogelijkheden. Denk bv. aan het ontwikkelen van geneesmiddelen of chemische productieprocessen, het bedenken van meer energiebesparende processen, het maken van beter recycleerbare materialen…

Bedrijfsleven en overheid hebben jou nodig

Er zijn ook heel wat afgestudeerden werkzaam in de chemische industrie of bij de overheid búiten het onderzoek: bv. in productie-, milieu-,  commerciële, adviserende en beleidsfuncties. Wist je dat de chemische industrie in de Antwerpse regio tegen 2020 zo’n 16.000 nieuwe arbeidskrachten moet aantrekken? Misschien ben jij wel één van hen!  Zowat alle bedrijfstakken hebben met chemie te maken. Ze hebben chemie nodig voor productie, management, kwaliteitsbeheersing, productverbetering en verkoop, maar bv. ook voor afvalwaterverwerking en veiligheids- en milieubeleid.  
 
Daarnaast zijn er ook heel wat banen bij de federale en Vlaamse overheidsinstanties, belast met controle van voedsel en drinkwater, onderzoek naar de kwaliteit van lucht, water en bodem, of forensisch onderzoek. Er komen steeds strengere normen voor arbeidsveiligheid en milieu, waardoor er ook scheikundigen werkzaam zijn als veiligheidscoördinator en milieucoördinator.
 
Een chemicus kan bovendien rekenen op een mooi inkomen.

Voor de klas

Misschien schuilt er eerder een leerkracht of docent in jou en wil je je chemische kennis en vaardigheden en je passie voor chemie graag doorgeven aan anderen? Dan kies je voor een baan voor de klas of aula, waar de werkgelegenheid zo goed als gegarandeerd is. Er is een enorm tekort aan leerkrachten chemie.
 
Je kan ter voorbereiding tijdens je masteropleiding alvast de optie  onderwijs en vorming  volgen. Tijdens en na je masteropleiding volg je dan de specifieke lerarenopleiding om ook daadwerkelijk voor de klas te kunnen staan.

Je kiest je eigen weg

Naast deze, meer klassieke jobs zijn er ook oud-studenten chemie werkzaam in beroepen waar je als chemicus niet meteen aan zou denken: weervrouw, kapitein bij de brandweer, wetenschapsjournalist, directeur criminalistiek… Een brede opleiding als chemie biedt ook brede jobmogelijkheden waarbij je echt je eigen weg kan kiezen en je eigen interesses kan volgen.